Hogere arbeidsproductiviteit bij exporterende bedrijven

Werknemers van exporterende bedrijven zijn gemiddeld productiever dan werknemers van niet-exporterende bedrijven. Dit geldt ook voor het MKB (midden- en kleinbedrijf), ongeacht de bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Lage arbeidsproductiviteit niet-exporterende bedrijven

Ruim 20 procent van het totale aantal Nederlandse bedrijven zonder uitvoer van goederen in 2007 had een arbeidsproductiviteit lager dan 25 duizend euro. Voor de bedrijven met uitvoer kwam dit neer op 7 procent.
Bij een derde van de bedrijven die goederen exporteren was de arbeidsproductiviteit hoger dan 75 duizend euro, bij de niet exporterende bedrijven had slechts 20 procent een arbeidsproductiviteit boven de 75 duizend euro. Voor de MKB-bedrijven zijn deze verhoudingen vrijwel hetzelfde.

De belangrijkste verklaringen voor het verschil in arbeidsproductiviteit zijn dat exporterende bedrijven innovatiever zijn en efficiënter kunnen werken dan bedrijven die zich alleen op de binnenlandse markt richten.

Verschil in arbeidsproductiviteit werknemers in MKB, 2005

2009-abreidsproductiviteit-exporterende-bedrijven-g1

Arbeidsproductiviteit verschilt per bedrijfstak

Ook wanneer rekening wordt gehouden met de bedrijfsgrootte en bedrijfstak hadden de exporterende midden- en kleinbedrijven consistent een hogere arbeidsproductiviteit dan de niet-exporterende bedrijven. De verschillen waren het grootst in de commerciële dienstverlening en onroerend goed, handel en reparatie, hotels en restaurants.

Gemiddelde arbeidsproductiviteit werknemers MKB per bedrijfstak, 2005

2009-arbeisproductiviteit-exporterende-bedrijven-g2

Chantal Lemmens-Dirix

Bron: Internationalisation Monitor 2009, Chapter A1: Measuring globalisation: factors influencing the commodities exports of SMEs and large enterprises. (Marjolijn Jaarsma)