Auteur: Han van den Berg en Frank van der Linden

Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

Over deze publicatie

Een uitgebreid overzicht van de verschillende uitkomsten over lonen en loonkosten die het CBS publiceert, met veel achtergrondinformatie en veel verhelderende grafieken. Loonstatistieken vormen al lange tijd een belangrijk onderdeel van de CBS-productie. Zowel de bronnen als de uitkomsten zijn talrijk. Dit artikel wijst de weg in die veelheid van cijfers en gaat ook in op de ontstaansgeschiedenis van loon- en loonkostenstatistieken.