Internationaliseringsmonitor 2020, vierde kwartaal

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.
In deze editie van de Internationaliseringsmonitor staan twee instrumenten van handelsbeleid centraal: importtarieven en handelsovereenkomsten, de spanning in de handelsrelatie tussen de EU en de VS, en de directe en indirecte effect op importeurs en exporteurs van importtarieven. Voor het vrijhandelsverdrag CETA wordt onderzocht wat dit voor Nederlandse bedrijven en handel in goederen met Canada betekent.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.