Hogere groei arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit in Nederland is in de eerste helft van 2004 met 3,3 procent gegroeid. In de periode 2000–2003 bedroeg de productiviteitstoename gemiddeld slechts 0,4 procent per jaar.

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit

Herstel productiviteit na conjunctuuromslag

De groeiversnelling wordt veroorzaakt doordat de productie zich herstelt, terwijl de werkgelegenheid nog daalt.

Dezelfde ontwikkeling was te zien nadat de economie aan begon te trekken in 1983 en 1993. Ook toen nam de werkgelegenheid nog niet direct toe nadat het economische herstel inzette. Het leidde vervolgens in 1983 en 1994 tot een sterke groei van de arbeidsproductiviteit.

Sterke groei productiviteit in industrie en bouw

De productiviteitsstijging was het grootst in de industrie (6,5 procent) en in de bouw (6,5 procent). In deze bedrijfstakken nam de werkgelegenheid relatief het meest af, terwijl de productiegroei er juist hoog was. Ook in de handel en transport (4,6 procent) en de financiële en zakelijke dienstverlening (4,0 procent) is een forse stijging van de productiviteit te zien.

Arbeidsproductiviteitsgroei

Arbeidsproductiviteitsgroei

Trend: steeds lagere groei arbeidsproductiviteit

Op lange termijn is de arbeidsproductiviteitsgroei afgenomen. Van 1949 tot 1980 bedroeg de groei van de arbeidsproductiviteit gemiddeld ruim 3 procent per jaar. In de periode 1980–1989 liep de groei terug tot gemiddeld 1,7 procent per jaar. In de periode 1990–1999 was de productiviteitstoename gemiddeld 1,1 procent per jaar.

Frederik Heinsius en Gert-Jan van Steeg

Bron: StatLine, Arbeidsproductiviteit 1992–2003