Auteur: Wouter Jonkers

De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit

Over deze publicatie

De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. De artikelen zijn grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de nationale rekeningen.