Zoekresultaten

22245 resultaten voor CBS vacatures
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.
22245 resultaten voor CBS vacatures
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.

Pagina 400 van 400

Feestdagen stuwen vooral decemberomzet detailhandel

De extra omzet voor de feestdagen voor de detailhandel in december was in de afgelopen drie jaar ruim 22 procent en in november bijna 4 procent. Speelgoedwinkels zetten in november en december meer...

Artikelen

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2019

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Meer omzet fitnessbranche in 2017

Bedrijven in de fitnessbranche hebben 6 procent meer omzet behaald in 2017 dan in 2015. De groei vond vooral plaats bij de grote ketens, onder andere door een groter klantenbestand. De middelgrote...

Artikelen

Zomergasten

Nederlandse logiesaccommodaties trokken tijdens de zomermaanden juli en augustus 2019 bijna 10 miljoen gasten, 420 duizend (4,4 procent) meer dan dezelfde maanden een jaar eerder. In totaal waren...

Video's

Begrotingsoverschot derde kwartaal 2,1 procent bbp

De overheidsinkomsten in de eerste drie kwartalen van 2018 overtroffen de uitgaven met bijna 12 miljard euro. Op jaarbasis betekent dit een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bruto...

Artikelen

Bijna 1 op de 10 baby’s wordt geboren in eenoudergezin

In 2017 werden 15 duizend baby’s geboren bij een alleenstaande moeder, 9 procent van alle levendgeboren kinderen. In 2010 was dat nog dat ruim 7,5 procent. In 2010 kwam 58 procent van de pasgeboren...

Artikelen

Consument opnieuw minder positief

De stemming onder consumenten is in december 2018 voor de vijfde maand op rij minder positief dan een maand eerder.

Artikelen

Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019.

Publicaties

Omzet bouwsector opnieuw gestegen

De omzet van de bouwsector is in het derde kwartaal van 2018 met 9,9 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De totale vergunde bouwsom lag 5 procent hoger, door een toename van de vergunde...

Artikelen

Personen met migratieachtergrond werken vaker flex

Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk dan personen met een Nederlandse achtergrond. Als zij werken, dan is dat relatief vaak als werknemer met een...

Artikelen

Turkse, Marokkaanse, Nederlandse relaties even stabiel

Bijna 3/4 van de stellen met een Turkse, Marokkaanse of Nederlandse achtergrond is na 12 jaar nog bij elkaar

Artikelen

Arbeidsdeelname op recordhoogte

In het derde kwartaal van 2018 is de arbeidsparticipatie voor het eerst weer iets hoger dan op het hoogste punt bij het begin van de crisis. In 2008 was de arbeidsdeelname 68,3 procent, in november...

Artikelen

Personeelstekort loopt in alle regio’s op

In het vierde kwartaal van 2018 had een kwart van de bedrijven last van een tekort aan personeel. In het merendeel van de veertig COROP-gebieden ging dat op voor 20 tot 30 procent van de bedrijven.

Artikelen

Meer ouderen in ziekenhuis met hoofdletsel

In 2016 werden ongeveer 9 duizend 65-plussers opgenomen in het ziekenhuis met hoofdletsel, 31 procent meer dan in 2013. Vaak komt dat door een val in en om het huis. Ook fatale vallen nemen toe.

Artikelen

Ouderen kopen vaker online

Nederlanders kochten in 2018 weer meer goederen of diensten online

Artikelen

Leegstand van rijksmonumentale niet-woningen, 2019

Onderzoek naar de administratieve leegstand van rijksmonumentale niet-woningen.

Cijfers

Kernindicatoren Integratie 2018

Kerncijfers over integratie van mensen met een migratieachtergrond. Aandacht voor gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Cijfers

Hogere omzet biologische melkveebedrijven

De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Artikelen

Bibliotheek leent minder uit

In 2018 waren 69 duizend mensen minder lid van de bibliotheek dan een jaar eerder. Ook werden er ruim 4 miljoen minder papieren boeken uitgeleend. De uitleen van e-books en het downloaden van...

Video's

Industriële omzet 8,3 procent gestegen

Producenten in de industrie zetten in het derde kwartaal van 2018 8,3 procent meer om. De verwachtingen voor 2019 van producenten in de industrie zijn positief.

Artikelen

Snelheidsboetes: De bekeurden in beeld

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Artikelen

Detailhandel zet bijna 2 procent meer om in september

De detailhandel heeft in september 1,7 procent hoger dan in september 2017. In de foodsector groeide de omzet met bijna 4 procent, terwijl de omzet in de non-foodsector met bijna 1 procent kromp.

Artikelen

Koopkrachtontwikkeling en inkomensdynamiek

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

Artikelen

80 procent inkomende investeringen direct doorgesluisd

Het merendeel van de inkomende buitenlandse investeringen blijft niet in Nederland, maar wordt direct doorgesluisd naar het buitenland.

Artikelen

Bedrijven in Limburg onder Chinese zeggenschap, 2010-2017

Aantal Chinese bedrijven in Limburg en werkzame personen in deze bedrijven over 2010 tot en met 2017

Cijfers