Zoekresultaten

10000 resultaten voor CBS vacatures
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.
10000 resultaten voor CBS vacatures
De eerste 10000 resultaten worden getoond. Pas uw zoekopdracht aan om het aantal resultaten te beperken.

Pagina 400 van 400

Enquêteonderzoek onder allochtonen

Vandaag verschijnt de CBS-publicatie Enquêteonderzoek onder allochtonen. Problemen en oplossingen. Deze publicatie gaat in op een aantal aspecten van enquêteonderzoek onder allochtonen zoals de...

Artikelen

De Conjunctuurklok

Vandaag publiceert het CBS voor het eerst de Conjunctuurklok op zijn website. Het CBS heeft de Conjunctuurklok ontwikkeld als hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de...

Artikelen

Macro-economie

Cijfers over o.a. het BBP, inflatie, lonen, banen, werkloosheid, export goederen en de gem. dagproductie industrie.

Overig

Handhaving Kwartaalenquête Autohandel

Informatie over Handhaving Autohandel

Overig
Overig

Eéncijferproject (onderwijs)

Een project waarbij meerdere instanties hun tellingen trachten te harmoniseren door waar mogelijk met uniforme definities en berekeningsmethoden te werken dan wel van hetzelfde bronbestand gebruik te...

Overig

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens), 2003-2020

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Open Stages Den Haag

Een open stage sollicatie bij het CBS voor de vestiging in Heerlen

Overig

Strategisch Meerjarenprogramma 2014-2018

In dit meerjarenprogramma worden de ambities voor de periode 2014-2018 gepresenteerd. Gebruikers zijn tevreden over het huidige statistiekaanbod: mede dankzij de recent ontwikkelde statistieken sluit...

Overig

Twee eeuwen geteld

In de publicatie ‘Twee eeuwen geteld; Onderzoek met de digitale volks-, beroeps- en woningtellingen, 1795-2001’ analyseren onderzoekers van universiteiten, DANS en het CBS de gedigitaliseerde...

Artikelen

Innovatie bij kleine bedrijven

Innovatie bij kleine bedrijven

Overig

Energie- en waterleidingbedrijven; omzet, SBI'93, 2003 - 2008

Omzetontwikkeling in de energie - en waterleidingbedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93).

Cijfers

Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021

Tabellen met cijfers over de vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, uitgevraagd via een aantal stellingen, en uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken. Eerste kwartaal 2021, CBS...

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020

Ziekteverzuimpercentage in de economische activiteit 10710 ‘Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk', uitgesplitst in bedrijven met minder dan 100 werknemers en bedrijven met 100 of meer...

Cijfers

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,8 procent duurder dan in januari 2017.

Artikelen

Bescheiden groei export

Het volume van de export van goederen was in juni 1,7 procent groter dan in juni 2014, zo maakt CBS bekend. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. In juni groeide vooral de export van...

Artikelen

Ruim helft Nederlanders sport wekelijks

In 2014 deed 54 procent van de Nederlanders van 12 tot 80 jaar wekelijks aan sport. Tieners en twintigers sporten het meest.

Artikelen

Open Stages Heerlen

Een open stage sollicatie bij het CBS voor de vestiging in Heerlen

Overig

Warmte- en koudeopslag

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Buisleidingvervoer

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in april

Bestaande koopwoningen waren in april 8,8 procent duurder dan in april 2017.

Artikelen

Universiteit van Maastricht

Het CBS en de Universiteit Maastricht (UM) werken sinds 2000 nauw samen. Vooral op het gebied van bijzondere leerstoelen, detachering van medewerkers, stages, promotieonderzoek en het gebruik van...

Overig

Revisie energiebalans 1990 tot en met 1994

Winning, internationale handel, omzettingen en verbruik van energie

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2020, tweede kwartaal, thema China

Nederland en China zijn verweven ten aanzien van de handel, investeringen, exportverdiensten, Chinese werknemers en studenten. China is één van Nederlands grootste handelspartners.

Publicaties