Brancheverenigingen: NRK 2017 Q4

In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen heeft het CBS een maatwerktabel samengesteld voor de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK).
In deze tabel zijn cijfers over de leden van NRK met betrekking tot de omzetontwikkeling (Q1 2011 t/m Q4 2017) en het omzetniveau (2011 t/m 2017) opgenomen.