1,5 miljard euro uitgegeven bij Europese webwinkels

© Hollandse Hoogte
Nederlandse consumenten hebben in het vierde kwartaal van 2017 voor ongeveer 400 miljoen euro uitgegeven aan producten bij buitenlandse webwinkels gevestigd binnen de Europese Unie. Hiermee komen de uitgaven bij deze Europese webwinkels in 2017 uit op ongeveer 1,5 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van lopend big data onderzoek naar de online uitgaven van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels.

Het gaat hier om online aankopen van goederen door Nederlandse consumenten bij bedrijven die binnen de Europese Unie, maar niet in Nederland gevestigd zijn. Buitenlandse webwinkels die per jaar meer dan 100 duizend euro verkopen aan Nederlandse consumenten zijn verplicht om BTW-aangifte te doen. Deze aangiften zijn gebruikt als bron. De cijfers zijn berekend op basis van een nieuwe methode die nog in ontwikkeling is, en zijn dus voorlopig. De foutmarge op de omzet is ongeveer 5 procent.

Nederlandse consumentenbestedingen bij webwinkels in de EU (mln euro)
   Omzet
2014I 174
II 199
III 182
IV 218
2015I 217
II 252
III 234
IV 281
2016I 264
II 341
III 293
IV 373
2017I 339
II 388
III 354
IV 426
* Voorlopige cijfers met een foutmarge van ongeveer 5 procent.

Omzetgroei Nederlandse webwinkels in 2017 ongeveer even groot

De internetverkopen van in Nederland gevestigde webwinkels namen in het vierde kwartaal van 2017 met 21 procent toe. Dit kunnen pure webwinkels zijn, maar ook detailhandelsbedrijven met zowel een fysieke winkel als een webwinkel.
De omzetgroei van Nederlandse webwinkels was van 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2017 in bijna alle kwartalen kleiner dan de in Nederland behaalde groei van Europese webwinkels. In de laatste drie kwartalen van 2017 groeide de omzet van Nederlandse webwinkels echter even snel of sneller. Over heel 2017 was de omzetgroei van Nederlandse en Europese webwinkels in Nederland ongeveer even groot.

Omzetontwikkeling internetverkoop (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
   Internetverkopen door Nederlandse webwinkelsInternetaankopen bij buitenlandse webwinkels (gevestigd in de EU)
2015I1825
II2027
III2529
IV2529
2016I2422
II2135
III1625
IV2033
2017I1628
II2114
III2121
IV2114


Het onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels is voor een consument niet altijd goed te maken. Webwinkels van buitenlandse bedrijven zijn veelal in meerdere talen opgemaakt waaronder Nederlands. Vanuit macro-economisch oogpunt is het onderscheid echter wel relevant. Aankopen bij buitenlandse webwinkels dragen namelijk niet bij aan de Nederlandse economie, in tegenstelling tot aankopen bij Nederlandse webwinkels. De aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels vormen een relatief klein deel van de totale bestedingen aan vergelijkbare producten door Nederlandse consumenten. Het gaat om minder dan 2 procent in 2017. Dit aandeel is de afgelopen jaren sterk toegenomen.