Energieverbruik verandert nauwelijks in 2017

In 2017 was het energieverbruik in Nederland 3 150 petajoule, nagenoeg gelijk aan 2016. Het verbruik van steenkool en andere koolproducten daalde met 46 petajoule tot 382 petajoule, het aardgasverbruik steeg daarentegen met 55 petajoule tot 1 299 petajoule. In 2017 werd voor het eerst meer aardgas ingevoerd dan dat er uit de Nederlandse bodem gewonnen werd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 
Energieverbruik
 Aardgas (petajoule)Aardoliegrondstoffen en -producten (petajoule)Steenkool en andere koolproducten (petajoule)Overige energiedragers (petajoule)
199013251078,4366,9115,8
19911478,51063,2335,7113,1
19921439,71075,5335,4121,5
19931480,71085,3336,6131,5
199414301116367,2134,7
19951468,91137,7373,7142,8
19961627,91165,2361,7152,2
19971525,31165,9352,3148,8
19981506,21175,3358,6162,3
19991471,61182312,7189,7
20001475,71178,6325,3193,7
20011505,51216,6346,2191,3
20021490,31251,1348195,6
20031500,61340,7359,3200,2
20041536,41363,4354,6206,3
20051492,41356,3338,6242
20061433,11360,8323,9248,6
200713971380,6351,9245,3
200814541291,4333,5260,6
20091488,91263,2312,4237
20101683,31319,6315,5221,4
20111473,41254,6311,4250,1
20121396,61268,2341,1279,2
20131390,41225,8342,7278,4
20141220,31226,3378,7275,2
20151203,31204,2461,1268,6
20161243,61225,8427,3260,2
2017*1298,71218,8381,8258,1

Fossiele brandstoffen domineren

Vanaf 1990 tot en met 2017 nam het energieverbruik met bijna 10 procent toe. Per hoofd van de bevolking daalde het verbruik echter met bijna 5 procent. Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale verbruik in 2017 was met 2 900 petajoule 92 procent, nagenoeg gelijk aan 2016. De resterende 8 procent van de gebruikte energiebronnen bestaat uit hernieuwbare energie, kernenergie, afval en elektriciteit uit het buitenland.
De economie groeide tussen 1990 en 2017 met 80 procent (volume bruto binnenlands product) harder dan het energieverbruik. Hierin speelt mee dat we in de loop der jaren steeds efficiënter zijn geworden met het gebruik van energie. Zo wordt elektriciteit steeds efficiënter opgewekt, zijn cv-ketels steeds zuiniger geworden en is nieuwbouw beter geïsoleerd. Ook is sinds 1990 het aandeel van (energiezuinige) productie van diensten in het bbp toegenomen.

Meer aardgas, minder steenkool voor elektriciteit

Net als in 2016 steeg het aardgasverbruik in 2017 vooral doordat het verbruik voor de productie van elektriciteit steeg, met 33 petajoule. Deze stijging hangt vooral samen met een daling van het steenkoolverbruik (49 petajoule) voor de elektriciteitsproductie. In 2016 daalde de inzet van steenkool ook al met bijna een tiende. Deze dalingen zijn mede het gevolg van het stilzetten van oude kolencentrales in het kader van het Energieakkoord uit 2013. Desondanks wordt er nog altijd meer steenkool in elektriciteitscentrales verstookt dan in de jaren vóór 2014. Dit komt vooral door het in gebruik nemen van nieuwe, grote kolencentrales in 2014 en 2015.

Aardgas: import hoger dan winning

In 2017 daalde de winning van aardgas met ruim 200 petajoule, zo’n 13 procent. Dit was het vierde opeenvolgende jaar van daling. Dat de laatste jaren minder aardgas wordt gewonnen is het gevolg van de aardbevingenproblematiek in Groningen. De dalende winning wordt vooral gecompenseerd door aardgas te kopen in het buitenland. Vanaf 2012 stijgt de import van aardgas ieder jaar en in 2017 werd voor het eerst meer aardgas ingevoerd dan er uit eigen bodem gewonnen werd.
De hogere import in 2017 kwam voor het grootste deel uit Noorwegen. Deze import steeg met 185 petajoule naar 743 petajoule. Ook de import uit Groot-Brittannië steeg, met 78 petajoule naar 253 petajoule. De import vanuit de Duitse grensovergangen (waarin ook aardgas uit Rusland zit) daalde daarentegen met 116 petajoule naar 338 petajoule.

Traditioneel exporteert Nederland meer aardgas dan dat het importeert. Tussen 2000 en 2013 was de export nog meer dan twee keer zo groot als de import. Na 2013 daalt deze verhouding echter snel. In 2017 was de export van aardgas nog maar 3 procent hoger dan de import.

Aanbod van aardgas
 Winning (petajoule)Invoer (petajoule)Uitvoer (petajoule)
1990228385,11081,4
19912581,273,31215,6
19922592,288,61287
19932642,4110,51317,7
19942506,6110,21219,9
19952548,2115,61219,6
19962883,9170,81464
19972554,2216,61273,5
19982436,4216,21166
19992265,6324,51142,6
20002209522,31241,9
20012327,3641,51486
20022286,7802,71575,1
20032185,8764,31442,6
20042578,2565,31606
20052352688,21564,9
20062322,1755,31639,9
20072232,1782,91670,2
20082552,7793,81851,7
20092358770,11668,5
20102709,6772,51786,1
20112501,9719,51719,3
20122462,5841,41906,5
20132606,6913,12128,1
20142173,9934,71846,7
20151651,41220,81660,1
2016**1594,31377,21789,5
2017*1389,91613,41666,5

Meer benzine en diesel verbruikt op de weg

Het verbruik van olie en olieproducten bleef in 2017 nagenoeg constant op ruim 1 200 petajoule. De grootste ontwikkelingen werden waargenomen in het wegverkeer. De afzet van zowel benzine als diesel steeg met 3 procent ten opzichte van 2016 naar in totaal 417 petajoule. Het verbruik van LPG daalde in 2017 daarentegen van 8 petajoule naar 7 petajoule, het laagste punt sinds 1975. 1989 was het jaar waarin het meeste LPG werd verbruikt door het wegverkeer, maar het verbruik daalt sindsdien bijna onafgebroken.