Aandeel hernieuwbare energie naar 6,6 procent

© Hollandse Hoogte / Rob Voss
Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6 procent van het totale energieverbruik. Dit is een toename van 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Het energieverbruik uit zon steeg met meer dan 30 procent. Het verbruik uit biomassa groeide ook, mede door een toename van het verbruik van biotransportbrandstoffen. Dit maakt het CBS bekend.

Verbruik van hernieuwbare energie naar energiebron (PetaJoule)
 2017* (PJ)2016 (PJ)
Biomassa83,9977,92
Windenergie34,7130,11
Zonne-energie8,886,76
Aardwarmte en bodemenergie7,126,70
Buitenluchtwarmte3,412,64
*Voorlopige cijfers
 

Het verbruik van hernieuwbare energie  in Nederland bedroeg in 2017 in totaal 138 petajoule (PJ), dit is ruim 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Het totale finale energieverbruik was in 2017 ongeveer 2100 PJ net als in 2016.

Energieverbruik uit wind en zon (PetaJoule)
 Zonne-energie (PJ)Windenergie op zee (PJ)Windenergie op land (PJ)
20111,422,6714,34
20121,892,8214,96
20132,862,6516,68
20143,952,7018,22
20155,173,7321,17
20166,768,3621,75
2017*8,8811,9822,74
*Voorlopige cijfers

Wind- en zonne-energie groeien

Het verbruik van zonne-energie (elektriciteit en warmte) groeide in 2017 met 31 procent naar 9 PJ. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor zonnestroom steeg met een recordhoeveelheid van ruim 800 megawatt (MW) naar totaal bijna 2900 MW.

De energie uit wind nam tegelijkertijd met 15 procent toe tot 35 PJ. Vooral door het plaatsen van 600 MW aan windmolens op zee in de tweede helft van 2016 kon het verbruik flink toenemen; die windmolens draaiden in 2017 een vol jaar mee. In 2017 werden nauwelijks nieuwe windmolens bijgeplaatst en bleef de totale windcapaciteit staan op 4200 MW.

Verbruik van hernieuwbare energie uit biomassa (PetaJoule)
 2017* (PJ)2016 (PJ)
Afvalverbrandingsinstallaties20,3420,00
Biomassa huishoudens19,4719,04
Vloeibare biotransportbrandstoffen13,4810,44
Biogas10,6210,54
Biomassa centrales en bedrijven voor elektriciteit10,148,40
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte9,949,51
*Voorlopige cijfers

Verbruik biotransportbrandstoffen fors gestegen

Biomassa is met 61 procent van het totaal de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is in 2017 met 8 procent toegenomen. Vooral het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer nam toe, dit groeide met ongeveer 30 procent. Dit hangt onder andere samen met een toename van de verplichting voor leveranciers van motorbrandstoffen tot het leveren van hernieuwbare energie voor vervoer.

Ook het verbruik van biomassa in centrales en bij bedrijven voor elektriciteit groeide vorig jaar met 20 procent. Dit kwam doordat deze installaties naast elektriciteit vooral meer warmte zijn gaan produceren voor naastgelegen industrie

Bij het andere verbruik van biomassa zoals afvalverbrandingsinstallaties, biogas, bedrijven met alleen warmte-installaties en huishoudens was ook een stijging te zien ten opzichte van 2016, maar deze bleef beperkt tot enkele procenten.

Verbruik hernieuwbare energie
 Warmte (% van bruto energetisch eindverbruik)Elektriciteit (% van bruto energetisch eindverbruik)Vervoer (% van bruto energetisch eindverbruik)
20001,160,480
20011,150,550
20021,190,680
20031,190,660,01
20041,240,810,01
20051,341,170
20061,491,240,08
20071,571,180,58
20081,641,460,53
20091,811,770,71
20101,731,80,41
20111,941,970,61
20122,092,060,57
20132,251,970,55
20142,712,130,71
20152,912,320,61
20162,912,60,47
2017*3,132,840,59
*Voorlopige cijfers

Vooral hernieuwbare warmte

Energie uit hernieuwbare bronnen wordt verbruikt voor warmte, elektriciteit en vervoer. In 2017 was bijna de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, ruim 40 procent voor elektriciteit en een kleine 10 procent voor vervoer.