Vertrouwen producenten positiever

Na twee dalingen op rij, is het producentenvertrouwen weer toegenomen. Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in april naar 9,8 in mei, maakt het CBS bekend. Dat is de op twee na hoogste waarde ooit. Producenten waren in mei vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.

Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 saldo
2014 J0,7
2014 J1,2
2014 A0
2014 S-0,2
2014 O2
2014 N2,4
2014 D3,4
2015 J2,8
2015 F2
2015 M1,4
2015 A3,3
2015 M4,1
2015 J4,6
2015 J3,7
2015 A3,5
2015 S3,8
2015 O2,4
2015 N4
2015 D3
2016 J3,2
2016 F3,1
2016 M3,9
2016 A4,7
2016 M4,4
2016 J5,4
2016 J5,1
2016 A1,2
2016 S3,4
2016 O4,3
2016 N3,4
2016 D4,7
2017 J6
2017 F7
2017 M7,8
2017 A8,3
2017 M6,1
2017 J7,2
2017 J6,6
2017 A5,4
2017 S8,5
2017 O8,2
2017 N9,1
2017 D8,9
2018 J10,3
2018 F10,9
2018 M9,5
2018 A8,2
2018 M9,8

Positiever over de verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in mei positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Hun oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook. Ze waren echter negatiever over de voorraden gereed product.

Voor eerst in ruim een jaar zijn niet alle deelindicatoren positief. Zo is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

De andere twee deelindicatoren blijven op een hoog niveau. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Al meer dan een jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in mei het meest positief. Ook in de transportmiddelenindustrie zijn de ondernemers bovengemiddeld positief.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklasse (seizoengecorrigeerd), mei 2018 (gemiddelde van de deelvragen)
 saldo
Hout-, bouw-
materialen
22,8
Transportmiddelen19,5
Voeding- en
genotmiddelen
10,7
Textiel, kleding,
leer
10,2
Aardolie en chemie9,4
Elektrotechnische
en machine
8,4
Papier en grafische7,6
Basismetaal,
metaalproducten
7,4

Productie industrie 3,5 procent hoger in maart

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 3,5 procent hoger dan in maart 2017. De stijging is kleiner dan in februari. Al tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in maart 2018 opnieuw het sterkst.

Vertrouwen Duitse ondernemers nagenoeg stabiel

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) was in mei nagenoeg even hoog als in april. Daarmee stabiliseert de indicator na drie dalingen op rij in de voorgaande maanden. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in maart ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder.

Relevante links