Auteur: Coen van Duin (CBS), Nicole van der Gaag (NIDI) en Peter Ekamper (NIDI)

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

Over deze publicatie

Op 10 oktober 2010 werden Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. Sindsdien is de geregistreerde bevolking van Bonaire met ruim een kwart gegroeid, op Saba licht toegenomen en op Sint Eustatius licht gedaald. Op alle drie de eilanden was in deze periode de buitenlandse migratie de belangrijkstecomponent van bevolkingsontwikkeling. Volgens de nieuwe bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland zal het inwonertal voor de drie eilanden tot 2045 met 21 procent groeien om daarna tot stilstand te komen. Vooral Bonaire zal naar verwachting sterk vergrijzen.