Zoekresultaten

22232 resultaten voor CBS vacatures
22232 resultaten voor CBS vacatures

Pagina 2 van 400

Onderzoeksplatform Investico wint CBS-Tegel voor datajournalistiek

Op 6 mei 2024 ontvingen de Investico-journalisten Marieke Rotman, Felix Voogt en Sebastiaan Grosscurt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de CBS-Tegel voor datajournalistiek 2023 met hun...

Artikelen

CBS en ministerie van Buitenlandse Zaken verlengen Convenant Globalisering

Hoe vergaat het Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn?

Artikelen

Nieuw CBS-onderzoek: ecologie en economie van de Noordzee in beeld

Het Nederlandse deel van de Noordzee is het grootste natuurgebied van ons land.

Artikelen

Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Dit onderzoek beschrijft een vergelijking tussen het aantal werknemers in zorg en welzijn volgens CBS en PFZW. Afbakeningen van AZW branches zijn geharmoniseerd om meer duidelijkheid te krijgen over...

Publicaties

Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Dit onderzoek beschrijft een vergelijking tussen het aantal werknemers in zorg en welzijn volgens CBS en PFZW. Afbakeningen van AZW branches zijn geharmoniseerd om meer duidelijkheid te krijgen over...

Cijfers

CBS lanceert nieuwe statistiek: goederenvervoer via buisleidingen

Het CBS publiceert sinds kort een nieuwe statistiek: goederenvervoer via buisleidingen.

Artikelen

Ethische aspecten van datavraagstukken hoog op CBS-agenda

In maart 2024 vond bij het CBS het 4e IBDS-Café plaats.

Artikelen

Menno Snel nieuwe voorzitter raad van advies CBS

De heer drs. M. (Menno) Snel is door minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benoemd als voorzitter van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikelen

CBS herdenkt zijn slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog

In de oorlog zijn achttien CBS’ers door oorlogshandelingen om het leven gekomen.

Artikelen

Gemeenten aan de slag met armoedescan CBS

De armoedescan van het CBS is een dashboard dat inzicht geeft in de groep financieel kwetsbare personen in verschillende Nederlandse gemeenten.

Artikelen

Spanning op de arbeidsmarkt neemt af in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2023 is de spanning op de arbeidsmarkt iets afgenomen. Er waren minder vacatures (-12 duizend) en meer werklozen (+16 duizend) dan een kwartaal eerder. De verhouding kwam...

Artikelen

CBS en gemeente Den Haag verrichten onderzoek naar laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een veel voorkomend probleem in ons land bij ongeveer 2,5 miljoen mensen.

Artikelen

Spanning op de arbeidsmarkt blijft even hoog

Met een daling van zowel het aantal werklozen (-6 duizend) als het aantal vacatures (-5 duizend) bleef de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2023 net zo gespannen als in het derde kwartaal....

Artikelen

CBS gaat over naar de reguliere statistieken over sterfte en doodsoorzaken van voor corona

Het CBS gaat terug naar de manier waarop het vóór het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 het aantal overlijdens en de oversterfte publiceerde. De sterftemonitor van het RIVM wordt, net als...

Publicaties

CBS meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028

Dit meerjarenprogramma legt op hoofdlijnen vast welke werkzaamheden het CBS met betrekking tot het statistisch werkprogramma over Caribisch Nederland zal uitvoeren in de periode 2024-2028.

Publicaties

CBS brengt actuele economische ontwikkelingen per regio in beeld

Hoeveel bedrijven hebben zich in de afgelopen periode gevestigd in Noord-Limburg?

Artikelen

CBS: al 125 jaar peilstok van de samenleving

Het CBS bestaat deze maand 125 jaar.

Artikelen
Artikelen

CBS ontwikkelt Green Deal dashboard om klimaatverandering te monitoren

In 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal.

Artikelen

Inzicht in de veranderende arbeidsmarkt door CBS-innovaties

Als er iets aan de hand is op de arbeidsmarkt, dan merk je dat het eerste aan de vacatures.

Artikelen

Inzicht in de veranderende arbeidsmarkt door CBS-innovaties

Als er iets aan de hand is op de arbeidsmarkt, dan merk je dat het eerste aan de vacatures.

Artikelen

Natuurstatistieken CBS: de natuur beschermen met objectieve data

In de afgelopen decennia zijn de natuurstatistieken steeds belangrijker geworden voor het maken en evalueren van beleid in ons land.

Artikelen

CBS Corona onderzoek, 2023

Sterfte en oversterfte in Nederland gedurende de COVID-19-pandemie, personen en huishoudens naar indicatoren van potentiële kwetsbaarheid en vaccinatiegedrag.

Cijfers

CBS zet vervolgstappen op het gebied van diversiteit en inclusie

Het personeel bij het CBS is erg divers qua samenstelling.

Artikelen

CBS en ministerie van Justitie en Veiligheid continueren samenwerking

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het CBS ondertekenden op 21 september jl. een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst over de levering van data door JenV aan het CBS.

Artikelen