CBS zet vervolgstappen op het gebied van diversiteit en inclusie

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Farley Ishaak werkt bij het CBS en is tevens bezig met een promotieonderzoek aan de TU Delft
© Sjoerd van der Hucht
Het personeel bij het CBS is erg divers qua samenstelling. Er werken mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten, culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, opleidingen en loopbanen. Zij willen met vakmanschap aan een toekomstbestendige organisatie werken. Daarbij is aandacht voor diversiteit en inclusie van het personeel belangrijk. Diversiteit en inclusie zijn namelijk cruciale elementen voor succes en groei binnen elke organisatie.

Competenties en talent

Het CBS is een open organisatie, waar ieders inbreng belangrijk is. Met ruim 2000 collega’s in 3 verschillende vestigingen streeft het statistiekbureau er naar het personeel voor een belangrijk deel een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarbij stelt het CBS zich als doel de verschillen tussen mensen als kracht in te zetten om de teams en de organisatie te versterken. Kwaliteit, competenties en talent van medewerkers vormen daarbij de rode draad. Daarnaast erkent het CBS het belang van diversiteit en inclusie en neemt het actieve maatregelen om deze in de organisatie te bevorderen. Tevens heeft het statistiekbureau diversiteit en inclusie opgenomen in zijn beleid en doelstellingen. Degene die hier goed van op de hoogte is, is senior beleidsmedewerker Merlijn Bouwman. Hij is één van de samenstellers van de onlangs door het directieberaad van het CBS goedgekeurde nota over diversiteit en inclusie. Ook maakt hij deel uit van de Regiegroep Inclusie en Diversiteit.

Manifest

‘Wij zijn met de Regiegroep Inclusie en Diversiteit in januari 2022 voortvarend gestart. Het is een gemêleerde groep mensen uit de vestigingen Den Haag en Heerlen van het CBS. We worden in onze activiteiten gesteund door het directieberaad. Om onze doelen vast te stellen hebben wij een intern manifest opgesteld. Daarin laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. In ons jaarplan zijn de activiteiten terug te vinden die we ondernemen om bij de CBS-collega’s awareness te bewerkstelligen op het gebied van diversiteit en inclusie. Dit hebben we afgelopen jaar onder andere gedaan door de vertoning van de film ‘El Houb’ met daarna een bespreking met de regisseur. In die film komt een Marokkaanse jongen ‘uit de kast’ en zien we hoe zijn omgeving hierop reageert. Ook hebben we stil gestaan bij Keti Koti. Daarnaast werd een queernetwerk gelanceerd en heeft de Nationale Coördinator Racisme en Discriminatie lezingen gegeven.’

Flink aantal stappen zijn gezet

Op 21 november jl. werd de nota over diversiteit en inclusie in het directieberaad gepresenteerd en goedgekeurd. Bouwman: ‘Tegelijkertijd zijn er nog twee andere thema’s integraal aan verbonden: sociale veiligheid en de wet banenafspraak, die als doel heeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Om te kijken hoe het op dit moment staat met de culturele diversiteit van het CBS is de Barometer Culturele Diversiteit intern gestart. Kortom, alles bij elkaar hebben we al een flink aantal stappen op de goede weg gezet, maar er is nog veel te doen.’

Reza Samie Fanny
© Sjoerd van der Hucht

Reza Samie Fanny

Kwantitatief onderzoek

Een van de CBS-collega’s met een diverse achtergrond is Farley Ishaak. Hij studeerde bestuurskunde en hield zich daarna bij verschillende werkgevers vooral bezig met kwantitatief onderzoek. In 2013 startte hij zijn loopbaan bij het CBS. ‘Ik werk als productieleider bij de bouw- en vastgoedprijzen. Wij zorgen er maandelijks onder andere voor dat de prijsontwikkelingen van huizen worden gepubliceerd. Het is een hele diverse en mooie functie, omdat ik van A tot Z betrokken ben bij deze en andere statistieken. Daarnaast doe ik promotieonderzoek aan de TU Delft op het gebied van prijsstatistieken voor commercieel vastgoed. Een ingewikkeld onderwerp, maar met veel ruimte om nieuwe wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen.’

Altijd welkom gevoeld

Ishaak is in Nederland geboren en zijn ouders zijn afkomstig uit Suriname. Hij voelt zich zowel Surinamer als Nederlander. ‘Soms voel ik me meer Nederlander, soms meer Surinamer. Dat hangt af van de situatie waarin ik mij op dat moment bevind. Wij vieren bijvoorbeeld de Nederlandse feestdagen, zoals Sinterklaas en Kerstmis. Dan voel ik mij meer Nederlander.’ Ishaak heeft zich altijd welkom gevoeld bij het CBS. ‘Ik voel dat ik volledig mijzelf kan zijn en krijg alle mogelijkheden bij het CBS. Het promotieonderzoek aan de TU Delft mag ik bijvoorbeeld combineren met mijn werk.’ Ondanks dat het CBS mensen in dienst heeft met diverse achtergronden komt Ishaak weinig collega’s tegen met zijn eigen achtergrond. ‘Vanuit mijn functie ben ik regelmatig betrokken bij sollicitatiegesprekken, maar daar kom ik weinig Surinaamse mensen tegen. Ik weet niet wat daarvan de oorzaak is, maar dat is wel een onderzoekje waard.’

Politiek vluchteling

Een andere collega met een diverse achtergrond is Reza Samie Fanny. Hij werkt sinds 2016 bij het CBS en is afkomstig uit Iran. Als politiek vluchteling kwam hij in 1993 naar Nederland, nadat hij 5 jaar gevangen had gezeten in zijn moederland vanwege politieke activiteiten. ‘In Iran heb ik ’s avonds wis- en natuurkunde gestudeerd. Ik mocht van het toenmalige regime namelijk niet naar de universiteit. In Nederland heb ik 7 jaar gewacht op mijn verblijfsvergunning. In de tussentijd ben ik een studie gaan doen om te kunnen werken in de grafische industrie. Daarna heb ik de Kunstacademie in Breda gevolgd. Overdag werkte ik in een fabriek.’ Omdat het moeilijk was als grafisch ontwerper werk te vinden, besloot Samie Fanny een ICT-opleiding te volgen op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Binnen 3 jaar haalde hij alle modules. ‘Daarna heb ik bij verschillende bedrijven als IT-specialist gewerkt, onder andere bij Human Capital Care in Eindhoven en het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht.’

Kennis en kunde

Zeven jaar geleden ging hij als software engineer aan de slag bij het CBS. ‘De cultuur bij het CBS is heel anders dan bij de meeste commerciële bedrijven waar ik voorheen werkte. Daar speelde het maken van winst een grote rol. Bij het CBS zijn andere zaken belangrijk. Het is een dynamisch en modern bedrijf en ik heb mij vanaf het begin gewaardeerd gevoeld. De collega’s zijn erg aardig en ook geïnteresseerd in mijn verhaal over het leven in Iran.’ Samie Fanny is blij met de kansen die het CBS hem biedt. ‘Voordat ik bij het CBS ging werken, heb ik gedurende 3 jaar wel honderden sollicitatiebrieven geschreven. Zonder veel resultaat, waarschijnlijk omdat mijn achtergrond en achternaam altijd een rol speelden. Bij het CBS was dat anders. Ik ben hier aangenomen op basis van mijn kennis en kunde en daar ben ik nog elke dag blij om.’