Hoeveel vliegtuigen zijn er in Nederland?

De Nederlandse luchtvloot telde eind 2022 285 grote vliegtuigen, die vooral bestemd zijn voor het commerciële vervoer van personen en vracht. De meest voorkomende vliegtuigtypes binnen deze groep zijn de Boeing 737 en de Embraer ERJ. Daarnaast zijn er 791 kleinere vliegtuigen die voornamelijk voor lesvluchten, rondvluchten en privévluchten worden gebruikt. Tevens omvat de vloot 415 micro light toestellen, kleine vliegtuigen voor een of twee personen, waarmee vooral recreatief wordt gevlogen. Voor het beoefenen van de zweefvliegsport zijn er in Nederland 450 zweefvliegtuigen (zonder motor) en 156 motorzwevers geregistreerd. Verder bestond de Nederlandse luchtvloot uit 427 luchtballonnen, 224 geregistreerde drones en 79 helikopters.

Samenstelling Nederlandse luchtvloot, 31 december 2022
categorieaantal
Kleine vliegtuigen791
Zweefvliegtuigen606
Micro light's415
Luchtballonnen427
Grote vliegtuigen285
Helikopters79
Bron: CBS, ILT

Drones

In totaal bestond de Nederlandse luchtvloot eind 2022 uit 2,6 duizend luchtvaartuigen, eind 2021 waren dat er 2,5 duizend. Het aantal geregistreerde drones wordt eind 2022 geschat op 224. Drones zijn onbemande vliegtuigjes die op afstand worden bestuurd en die beroepsmatig worden gebruikt voor onder meer inspecties en door hulpdiensten. Daarnaast worden drones ook voor hobbymatige doeleinden gebruikt.