Hoeveel vliegtuigen zijn er in Nederland?


De Nederlandse luchtvloot telde eind 2019 270 grote vliegtuigen die vooral bestemd zijn voor het commerciële vervoer van personen en vracht. De meest voorkomende vliegtuigtypes binnen deze groep zijn de Boeing 737 en de Embraer ERJ. Daarnaast zijn er bijna 720 kleinere vliegtuigen die voornamelijk voor lesvluchten, rondvluchten en privévluchten worden gebruikt. Tevens omvat de vloot 440 micro light toestellen, kleine vliegtuigen voor een of twee personen, waarmee vooral recreatief wordt gevlogen. Voor het beoefenen van de zweefvliegsport zijn er in Nederland 470 zweefvliegtuigen (zonder motor) en 150 motorzwevers geregistreerd. Verder maakten 406 luchtballonnen, bijna 2,5 duizend geregistreerde drones en bijna 80 helikopters deel uit van de Nederlandse luchtvloot.

Drones

In totaal bestond de Nederlandse luchtvloot eind 2019 uit bijna 5 duizend luchtvaartuigen, bijna 500 meer dan in 2018. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de sterke toename van het aantal geregistreerde drones. Dit zijn onbemande vliegtuigjes die op afstand worden bestuurd en die beroepsmatig worden gebruikt voor onder meer inspecties en door hulpdiensten. Voor het beroepsmatig besturen van deze drones is een brevet voor de piloot nodig. Eind 2012 stonden er nog maar 6 drones geregistreerd, eind 2015 waren dat er 170 en eind 2019 bijna 2,5 duizend. Inmiddels zijn ze goed voor ruim 49 procent van de Nederlandse luchtvloot.