Werkgelegenheid regionaal

De provincie met het grootste aantal werkzame personen is Zuid-Holland. In Flevoland en Zeeland is de werkgelegenheid het kleinst.De provincie met het grootste aantal werkzame personen is Zuid-Holland. In Flevoland en Zeeland is de werkgelegenheid het kleinst.

De werkgelegenheidsstructuur verschilt per provincie. Zo is bijvoorbeeld het aandeel van de industrie in de totale werkgelegenheid het grootst in Noord-Brabant en het kleinst in Utrecht. In Utrecht is het aandeel van de bedrijfstak informatie en communicatie relatief groot (7,5 procent), terwijl deze bedrijfstak in Zeeland slechts 1,2 procent van de werkgelegenheid omvat. In Groningen houdt 20,4 procent van de werkgelegenheid verband met de gezondheids- en welzijnszorg, terwijl deze bedrijfstak in Noord-Holland maar 12,5 procent van de werkgelegenheid uitmaakt. In Utrecht is de financiële dienstverlening relatief sterk vertegenwoordigd (4,5 procent).

Cijfers op StatLine: Regionale kerncijfers volgens Nationale Rekeningen en Productieproces; bedrijfstak en regio volgens Nationale Rekeningen