Werkgelegenheid in banen, werkzame personen, arbeidsjaren en gewerkte urenDe 9,4 miljoen werkzame personen die Nederland in 2018 telde, bezetten gemiddeld 10,5 miljoen banen. Zowel voltijdbanen als deeltijdbanen tellen mee. Gemiddeld heeft een baan een arbeidsduur gelijk aan 71 procent van een voltijdbaan. Anders gezegd: de gemiddelde baan is een baan van 0,71 vte. Het totaal aantal arbeidsjaren kwam in 2018 uit op 7,5 miljoen.

De omvang van de werkgelegenheid kan ook gemeten worden op basis van het aantal feitelijk gewerkte uren. Niet-gewerkte uren als gevolg van vakantie, arbeidsduurverkorting, ziekte en dergelijke tellen hierbij niet mee, overwerkuren wel. In totaal werd 13,4 miljard uur gewerkt. Dat is gemiddeld 1 277 uur per baan. Doordat een aanzienlijke groep mensen in twee of meer banen werkzaam is, werkt een persoon gemiddeld 1 431 uur per jaar. In 2018 werkten mannen met betaald werk gemiddeld 1 659 uur per jaar, vrouwen 1 178 uur. Hierdoor wordt in 2018 61 procent van het totaal aantal gewerkte uren gemaakt door mannen en 39 procent door vrouwen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht volgens Nationale Rekeningen en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale Rekeningen