Werkgelegenheid in banen, werkzame personen, arbeidsjaren en gewerkte urenDe 10,2 miljoen werkzame personen die Nederland in 2023 telde, bezetten gemiddeld 11,5 miljoen banen. Zowel voltijdbanen als deeltijdbanen tellen mee. Gemiddeld heeft een baan een arbeidsduur gelijk aan 72 procent van een voltijdbaan. Anders gezegd: de gemiddelde baan is een baan van 0,72 vte. Het totaal aantal arbeidsjaren kwam in 2023 uit op 8,3 miljoen.

De omvang van de werkgelegenheid kan ook gemeten worden op basis van het aantal feitelijk gewerkte uren. Niet-gewerkte uren als gevolg van vakantie, arbeidsduurverkorting, ziekte en dergelijke tellen hierbij niet mee, overwerkuren wel. In totaal werd 14,7 miljard uur gewerkt. Dat is gemiddeld 1 277 uur per baan. Doordat een aanzienlijke groep mensen in twee of meer banen werkzaam is, werkt een persoon gemiddeld 1 439 uur per jaar. In 2023 werkten mannen met betaald werk gemiddeld 1 638 uur per jaar, vrouwen 1 222 uur. Hierdoor wordt in 2023 59 procent van het totaal aantal gewerkte uren gemaakt door mannen en 41 procent door vrouwen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht volgens Nationale Rekeningen en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale Rekeningen