Banengroei naar bedrijfstak

In het tweede kwartaal van 2019 was de banengroei is het hoogst in de zorg. Er kwamen 42 duizend banen bij in vergelijking met een jaar eerder. Nog niet eerder waren er zoveel banen in de zorg. De bedrijfstakken zakelijke dienstverlening (exclusief uitzendbureaus) en de handel, vervoer en horeca hadden elk een banengroei van 32 duizend. De handel, vervoer en horeca is goed voor bijna een kwart van het totaal aantal banen. Hoewel het aantal banen in de meeste bedrijfstakken groeit, is er nog één bedrijfstak waar de werkgelegenheid krimpt. In de financiële dienstverlening gingen er 2 duizend banen verloren.

In de zorg kwamen er in het tweede kwartaal 13 duizend banen bij. De bedrijfstakken bouwnijverheid en handel, vervoer en horeca hadden elk een banengroei van 6 duizend. Het aantal banen bij de uitzendbureaus groeide met 1 duizend. Een kwartaal eerder was de banengroei nul. Ter vergelijking, in de eerste helft van 2018 was de banengroei in de uitzendbranche nog 16 duizend en in de eerste helft van 2017 zelfs 40 duizend. Inmiddels telt de uitzendbranche 837 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers, tegen 7 procent in 2010. In de financiële dienstverlening was er opnieuw banenverlies. Ook in de landbouw en de cultuur, recreatie en overige dienstverlening gingen banen verloren.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen