Banengroei naar bedrijfstak

De banengroei is het grootst in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. Er kwamen in het eerste kwartaal van 2019 47 duizend banen bij in vergelijking met een jaar eerder. Deze bedrijfstak is goed voor bijna een kwart van het totaal aantal banen. Ook in de zorg trok de werkgelegenheid verder aan (44 duizend). Nog niet eerder waren er zoveel banen in de zorg. Hoewel het aantal banen in de meeste bedrijfstakken toeneemt, is er nog één bedrijfstak waar de werkgelegenheid afneemt. In de financiële dienstverlening gingen er 3 duizend banen verloren. De bedrijfstak landbouw en visserij beweegt wat banengroei betreft rond de nullijn.In de zorg kwamen er in het eerste kwartaal 13 duizend banen bij, op de voet gevolgd door de bedrijfstak handel, vervoer en horeca met 11 duizend banen en de zakelijke dienstverlening met 8 duizend banen. Het aantal banen bij de uitzendbureaus groeide met 1 duizend. Dat was 4 duizend minder als in het voorgaande kwartaal en de laagste groei sinds het tweede kwartaal van 2014. De groei van de banen in de uitzendbranche is de laatste vier kwartalen afgenomen. Inmiddels telt de uitzendbranche 837 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers, tegen 7 procent in 2010. In alle andere bedrijfstakken nam de werkgelegenheid toe of beweegt deze rond de nullijn.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen