Banengroei naar bedrijfstak

In het derde kwartaal van 2020 daalde het aantal banen bij de uitzendbureaus met 149 duizend in vergelijking met een jaar eerder, een daling van 17,6 procent. In handel, vervoer en horeca gingen er 23 duizend banen verloren. In bijna alle andere bedrijfstakken was sprake van een stijging van het aantal banen. Deze banengroei was het grootst in de zorg. Daar kwamen er 35 duizend banen bij. 

Het aantal banen bij de uitzendbureaus herstelde zich matig, met een stijging van 13 duizend van het tweede op het derde kwartaal, een stijging van 2 procent. In het tweede kwartaal nam het aantal banen af met 15,8 procent. Het aantal banen in deze bedrijfstak is nu vrijwel gelijk aan het derde kwartaal van 2015.

In bijna alle bedrijfstakken was sprake van een stijging van het aantal banen. De landbouw en visserij vormde daarop een uitzondering. In deze bedrijfstak bleef het aantal banen onveranderd. De grootste toename in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (69 duizend). Andere bedrijfstakken met een grote toename waren de zorg (19 duizend), de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (15 duizend), cultuur, recreatie en overige diensten (14 duizend) en onderwijs (13 duizend).


Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen