Banengroei naar bedrijfstak

In het vierde kwartaal van 2019 was de banengroei het hoogst in de zorg. Er kwamen 59 duizend banen bij in vergelijking met een jaar eerder. Nog niet eerder waren er zoveel banen in de zorg. De bedrijfstak handel, vervoer en horeca had een banengroei van 42 duizend. Deze bedrijfstak is goed voor bijna een kwart van het totaal aantal banen. In de bouwnijverheid kwamen er 21 duizend banen bij. De werkgelegenheid krimpt alleen bij de uitzendbureaus. In deze bedrijfstak gingen 26 duizend banen verloren.

In de zorg kwamen er in het vierde kwartaal 15 duizend banen bij. De bedrijfstak handel, vervoer en horeca was goed voor een banengroei van 11 duizend. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 9 duizend. In deze branche zijn in heel 2019 de banen met 26 duizend gedaald. Ter vergelijking, in 2018 was de banengroei in deze branche nog 28 duizend en in 2017 zelfs 75 duizend. Inmiddels telt de uitzendbranche 812 duizend werknemersbanen. Dat is bijna 10 procent van alle banen van werknemers, tegen 7 procent in 2010.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen