Banengroei naar bedrijfstak

In het eerste kwartaal van 2024 groeide het aantal banen in de meeste bedrijfstakken ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Het aantal banen in de zorg nam toe met 39 duizend. Ook bij de overheid (27 duizend), de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (26 duizend) en handel, vervoer en horeca (25 duizend) was er een aanzienlijke toename. Bij de uitzendbureaus (-34 duizend), de landbouw (-12 duizend) en de informatie en communicatie (-10 duizend) gingen de meeste banen verloren. 

In de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus kwamen er 19 duizend banen bij in het eerste kwartaal, een stijging van 1,0 procent. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren het openbaar bestuur (7 duizend), de zorg (7 duizend) en handel, vervoer en horeca (7 duizend). In de landbouw (-4 duizend), bij de uitzendbureaus (-3 duizend) en verhuur en handel van onroerend goed (-1 duizend) daalde het aantal banen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen