Banengroei naar bedrijfstak

 

 

Bij de uitzendbureaus kwamen er 88 duizend werknemersbanen bij in het derde kwartaal, een stijging van 12,6 procent. De toename is iets kleiner dan die in het tweede kwartaal (13,2 procent). De uitzendbranche is zich nog steeds aan het herstellen van het forse verlies in het tweede kwartaal van 2020 met 21,3 procent. Een aantal andere bedrijfstakken die een aanzienlijke groei van werknemersbanen lieten zien zijn de handel, vervoer en horeca (43 duizend), de zorg (34 duizend) en het onderwijs (20 duizend).

Er zijn geen bedrijfstakken meer waar nog werknemersbanen verloren gaan.

Het aantal werknemersbanen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca nam voor het tweede kwartaal op rij toe (79 duizend). In de cultuur, recreatie en overige diensten kwamen er 19 duizend werknemersbanen bij en in de zakelijke dienstverlening (exclusief uitzendbureaus) 16 duizend. De uitzendbureaus zijn goed voor een stijging van 14 duizend banen. Er is alleen nog een daling in het aantal werknemersbanen in de landbouw en visserij (-1 duizend).
 

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen