Banengroei naar bedrijfstak

In het derde kwartaal van 2019 was de banengroei het hoogst in de zorg. Er kwamen 43 duizend banen bij in vergelijking met een jaar eerder. Nog niet eerder waren er zoveel banen in de zorg. De bedrijfstak handel, vervoer en horeca had een banengroei van 33 duizend. Deze bedrijfstak is goed voor bijna een kwart van het totaal aantal banen. In de bouwnijverheid kwamen er 16 duizend banen bij. Er zijn drie bedrijfstakken waar de werkgelegenheid krimpt. De krimp is het grootst bij de uitzendbureaus. Er gingen 13 duizend banen verloren. In de cultuur, recreatie en overige diensten was er een daling van 9 duizend banen.

In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca kwamen er in het derde kwartaal 10 duizend banen bij. De zorg was goed voor een banengroei van 8 duizend. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 6 duizend. De seizoengecorrigeerde cijfers van de eerdere kwartalen zijn ook bijgesteld. In de drie kwartalen van 2019 zijn de banen nu met 15 duizend gedaald. Ter vergelijking, in de eerste drie kwartalen van 2018 was de banengroei in de uitzendbranche nog 24 duizend en in de eerste drie kwartalen van 2017 zelfs 57 duizend. Inmiddels telt de uitzendbranche 822 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers, tegen 7 procent in 2010. Ook in de cultuur, recreatie en overige dienstverlening was er opnieuw banenverlies.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen