Banengroei naar bedrijfstak

In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal banen bij de uitzendbureaus met 176 duizend in vergelijking met een jaar eerder. Dit komt overeen met een daling van 21 procent. Zo’n sterke daling is nooit eerder voorgekomen. In de handel, vervoer en horeca gingen er 78 duizend banen verloren. In een aantal bedrijfstakken was er nog wel sprake van banengroei. Deze banengroei was het grootst in de zorg. Daar kwamen er 42 duizend banen bij.

Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 123 duizend. Een daling van 16 procent. Andere bedrijfstakken met een grote daling zijn de handel, vervoer en horeca, zakelijke dienstverlening en cultuur, recreatie en overige diensten. In deze drie bedrijfstakken gingen respectievelijk 104 duizend, 22 duizend en 16 duizend banen verloren. Een aantal bedrijfstakken bewegen rond de nullijn maar er zijn geen bedrijfstakken meer met banengroei.


Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen