Banengroei naar bedrijfstak

De banengroei is het grootst in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. Er kwamen in het vierde kwartaal van 2018 48 duizend banen bij in vergelijking met een jaar eerder. Deze bedrijfstak is goed voor een kwart van het totaal aantal banen. In de zakelijke dienstverlening (excl. uitzendbureaus) kwamen er 38 duizend banen bij en in de uitzendbranche 32 duizend banen. Ook in de zorg trok de werkgelegenheid verder aan (24 duizend). Nog niet eerder waren er zoveel banen in de zorg. Hoewel het aantal banen in de meeste bedrijfstakken toeneemt, zijn er ook bedrijfstakken waar de werkgelegenheid afneemt. De daling was het grootst in de financiële dienstverlening met 3 duizend banen.In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca kwamen er in het vierde kwartaal 11 duizend banen bij. Zowel in de zakelijke dienstverlening als in de uitzendbranche kwamen er in het vierde kwartaal 7 duizend banen bij. Inmiddels telt de uitzendbranche 843 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers, tegen 7 procent in 2010.
In vrijwel alle andere bedrijfstakken nam de werkgelegenheid toe. Alleen in de financiële dienstverlening is er nog sprake van baanverlies. Er gingen het afgelopen kwartaal 1 duizend banen teniet.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen