Banengroei naar bedrijfstak

In het eerste kwartaal van 2020 was de banengroei het grootst in de zorg. Er kwamen 48 duizend banen bij in vergelijking met een jaar eerder. Nog niet eerder waren er zoveel banen in de zorg. De zakelijke dienstverlening (exclusief uitzendbureaus) liet een groei zien van 47 duizend. In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca kwamen er 19 duizend banen bij. Deze bedrijfstak is goed voor bijna een kwart van het totaal aantal banen. De werkgelegenheid krimpt alleen bij de uitzendbureaus. In deze bedrijfstak gingen 60 duizend banen verloren.

In de zakelijke dienstverlening (exclusief uitzendbureaus) kwamen er in het eerste kwartaal 17 duizend banen bij. De zorg was goed voor een banengroei van 11 duizend. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 28 duizend. Sinds het eerste kwartaal van 2010 is zo’n sterke daling niet meer voorgekomen. In 2019 was het aantal banen in deze branche al met 28 duizend gedaald. In 2018 en 2017 was hier nog sprake van een flinke stijging met 26 duizend en 74 duizend banen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen