Banengroei naar bedrijfstak

In het derde kwartaal van 2022 waren er in de meeste bedrijfstakken meer banen dan in het derde kwartaal van 2021. Het aantal banen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca nam toe met 107 duizend. Andere bedrijfstakken met aanzienlijk meer banen dan een jaar eerder zijn de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (88 duizend), de zorg (36 duizend), de industrie (31 duizend) en het onderwijs (28 duizend). Alleen in de landbouw en visserij gingen er banen verloren.

In de handel, vervoer en horeca kwamen er 23 duizend banen bij in het derde kwartaal, een stijging van 0,8 procent. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de zakelijke dienstverlening exclusief de uitzendbureaus (14 duizend), bouwnijverheid (8 duizend) en industrie (6 duizend). Alleen bij de uitzendbureaus en in de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij was er een daling in het aantal banen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen