Banengroei naar bedrijfstak

De banengroei is het hoogst in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. Er kwamen in het eerste kwartaal van 2019 47 duizend banen bij in vergelijking met een jaar eerder. Deze bedrijfstak is goed voor een kwart van het totaal aantal banen. Ook in de zorg trok de werkgelegenheid verder aan (42 duizend). Nog niet eerder waren er zoveel banen in de zorg. Hoewel het aantal banen in de meeste bedrijfstakken toeneemt, zijn er ook bedrijfstakken waar de werkgelegenheid afneemt. In de financiële dienstverlening gingen er 3 duizend banen verloren en in de landbouw en visserij 1 duizend banen.Zowel in de zorg als in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca kwamen er in het eerste kwartaal 10 duizend banen bij. Op de voet gevolgd door de zakelijke dienstverlening met 9 duizend banen en de industrie met 8 duizend banen. Het aantal banen bij de uitzendbureaus groeide met 4 duizend. Dat was evenveel als in het voorgaande kwartaal. Daarmee is de groei van de banen in de uitzendbranche de laatste vier kwartalen afgenomen. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 tot en met het eerste kwartaal van 2018 was de groei in vrijwel elk kwartaal sterker. Inmiddels telt de uitzendbranche 844 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers, tegen 7 procent in 2010. In vrijwel alle andere bedrijfstakken nam de werkgelegenheid toe of beweegt deze rond de nullijn. Alleen in de financiële dienstverlening gingen er 1 duizend banen verloren.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen