Banengroei naar bedrijfstak

De bedrijfstakken laten een gevarieerd beeld zien. In de handel, vervoer en horeca gingen er 124 duizend banen verloren. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 70 duizend in vergelijking met een jaar eerder. Dit komt overeen met een daling van 9,6 procent. In de cultuur, recreatie en overige diensten verdwenen er 39 duizend banen. In de zorg was er daarentegen sprake van banengroei. Daar kwamen er 39 duizend banen bij. Een aantal andere bedrijfstakken die een banengroei lieten zien zijn openbaar bestuur (15 duizend), onderwijs (15 duizend) en informatie en communicatie (10 duizend). 

In het eerste kwartaal steeg het aantal banen bij de uitzendbureaus met 26 duizend, een stijging van 3,8 procent. In het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal uitzendbanen af met 15,8 procent. In de kwartalen daarna was er een geleidelijk herstel van het aantal banen. Het aantal banen in deze bedrijfstak komt nu bijna overeen met dat in het tweede kwartaal van 2016.

De grootste afname in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (39 duizend). Ook in de cultuur, recreatie en overige diensten (-14 duizend) en de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (-8 duizend) gingen banen verloren. In een aantal bedrijfstakken kwamen er banen bij. Na de uitzendbureaus was de stijging het grootst in de zorg (+6 duizend) en het openbaar bestuur (+4 duizend).
 

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen