Banen en werkloosheid

Sinds het tweede kwartaal van 2014 daalt het aantal werklozen en stijgt het aantal banen van werknemers. In het eerste kwartaal van 2019 is de werkloosheid gedaald tot 316 duizend personen. Dit is nog maar 3 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2008, toen de werkloosheid op het laagst was.

Cijfers op StatLine:Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen