Banen en werkloosheid

De werkloosheid nam in het vierde kwartaal van 2023 af met 6 duizend en kwam uit op 360 duizend. Het aantal banen van werknemers steeg met 20 duizend.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen