Banen en werkloosheid

Het aantal werklozen is in het vierde kwartaal van 2019 weer iets lager dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal werklozen daalde met 3 duizend tot 316 duizend personen. De laagste stand was in het tweede kwartaal van 2019 toen de werkloosheid 305 duizend bedroeg. Het aantal banen van werknemers stijgt met 38 duizend.

Cijfers op StatLine:Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen