Natuur en milieu

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
  2. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
  3. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
  4. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
  5. Afvalcijfers op een rij
  6. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
  7. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
  8. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
  9. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
  10. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020