Natuur en milieu

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 2. Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*
 3. Verspreidingstrends sprinkhanen, 1990-2019
 4. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 5. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 6. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 7. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 8. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 9. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 10. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 11. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020