Natuur en milieu

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
  2. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
  3. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
  4. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
  5. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
  6. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
  7. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020