Natuur en milieu

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
  2. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
  3. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
  4. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
  5. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
  6. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
  7. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
  8. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020