Natuur en milieu

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2023
  2. Financiële stromen van het ministerie van LNV in kaart gebracht, 2022
  3. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022
  4. Drinkwatergebruik op Bonaire