Broedvogels van heide en open duinen

Trend, waarnemingen en onzekerheid trend van broedvogels van heide en open duinen, 1990-2023.
De populaties van vogels die in Nederland broeden waren in 2023 gemiddeld ruim 28 procent groter dan in 1990. Van 185 soorten zijn er 92 in aantal toegenomen, 83 afgenomen, bleven 9 soorten stabiel, en is van één soort de trend onzeker. De sterkste toename kennen broedvogels van moeras en zoetwater, zoals de grote zilverreiger. De sterkste daling is te zien onder boerenlandvogels, zoals de grutto. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon. In deze tabel staan de trends, waarnemingen en onzekerheid van de trend van broedvogels van heide en open duinen (deze staan niet afzonderlijk op het Compendium voor de leefomgeving).