Het opzetten van een nieuw register over de afzet van biociden in Nederland

Over deze publicatie

Een verkenning is gedaan van welke afzetcijfers beschikbaar zijn over biociden in buurlanden van Nederland en aan welke voorwaarden een nationaal register van afzet in Nederland zou moeten voldoen. Voorgesteld is om een pilot onderzoek te doen om tot een compleet register van afzet te komen.