Beeld economie verbetert gestaag

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. De meeste indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van december 2015 doen het beter dan hun langjarige trend. Het beeld van de conjunctuur is weer iets beter dan in de vorige maand.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de 15 indicatoren in de Conjunctuurklok)

Producenten en consumenten minder positief

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in december iets afgenomen. Vooral over de toekomstige productie waren ze minder positief. Het vertrouwen van consumenten nam ook af. Consumenten oordeelden vooral minder positief over de economische situatie. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen echter ruim boven hun langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)

Investeringen, consumptie huishoudens en export goederen groeien

Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was in oktober bijna 4 procent groter dan in oktober 2014. De stijging is kleiner dan een maand eerder. Dat komt doordat de investeringen in woningen minder sterk groeiden en de investeringen in infrastructuur krompen. De investeringen in personenauto’s waren echter weer aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Dat kan samenhangen met de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s in 2016.

De export van goederen groeit gestaag door. Het volume van de export van goederen was bijna 4 procent groter dan in oktober 2014. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maand, toen de export met 1,5 procent groeide. In oktober groeide vooral de export van aardolie- en chemische producten.

Consumenten hebben in oktober bijna 2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in oktober 2014. Ze hebben vooral meer gas gestookt doordat oktober dit jaar een stuk kouder was dan vorig jaar.

Productie industrie groeit

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de elektrische-apparaten en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

Aantal faillissementen verandert nauwelijks

In november 2015 is er, voor zittingsdag gecorrigeerd, 1 faillissement meer uitgesproken dan een maand eerder. De meeste faillissementen zijn gevallen in de handel en financiële dienstverlening.

Werkloosheid gedaald, aantal banen neemt toe

In november is de werkloosheid gedaald naar 606 duizend mensen. Dat komt overeen met 6,8 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was dat 6,9 procent.

Zowel het aantal banen als het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2015 toegenomen. Het aantal banen steeg met 35 duizend. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er duizend vacatures bij, zodat de teller eind september op 132 duizend stond.

Er is nu zes kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met 150 duizend toenam. In de twee jaren daarvoor gingen er echter ruim 150 duizend banen verloren, zodat het totale aantal banen nog altijd iets lager ligt dan in 2011.

Het totale aantal uitzenduren neemt al sinds begin 2013 toe. In het derde kwartaal namen de gewerkte uitzenduren met 2,5 procent toe. Zowel het aantal langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling als het aantal kortdurende contracten is weer toegenomen.

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd)

Economie groeit marginaal

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2015 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Het groeicijfer is gebaseerd op de tweede berekening. Export, investeringen en consumptie leveren een positieve bijdrage.

De economie groeit daarmee voor het zesde kwartaal op rij. Aanvankelijk trok de groei behoorlijk aan. In de afgelopen twee kwartalen echter viel de groei terug en lijkt er min of meer sprake van consolidatie. Wel is de omvang van de economie weer groter dan voor de crisis.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2014 is de omvang van de Nederlandse economie bijna 2 procent groter. Dit cijfer wordt gedrukt door de sterk gedaalde aardgaswinning.

Donderdag 11 februari 2016 komt CBS met de eerste berekening van de economische groei en het aantal banen in het vierde kwartaal van 2015 en daarmee van het jaar 2015.