Producenten industrie minder positief

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in december afgenomen, maakt CBS bekend. Ze waren vooral minder positief over de toekomstige productie. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4 in november naar 3 in december. De verslechtering is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De producenten in de voeding- en genotmiddelenindustrie zijn daarentegen het meest positief.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Industrie aanzienlijk minder positief over de toekomstige productie

Producenten in de industrie waren in december aanzienlijk minder positief over de productie in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze ook minder positief over hun voorraden gereed product en orderportefeuille.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen blijven echter positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten voeding- en genotmiddelenindustrie meest positief

Producenten uit de voeding- en genotmiddelenindustrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de papier- en grafische industrie. Ondernemers in de foodbranche zijn vooral positief over de verwachte productie. Het iets teruggelopen producentenvertrouwen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de basismetaal- en metaalproductenindustrie. In december waren de producenten in deze branche negatiever dan in november.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)

Industrie produceerde in oktober meer dan jaar eerder

Een paar weken geleden meldde CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in oktober 2,1 procent hoger lag dan in oktober 2014. Vooral de elektrische-apparaten en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.