Aantal werkenden licht afgenomen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte

Het aantal mensen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met 13 duizend gedaald. Minder vrouwen hebben een betaalde baan en meer vrouwen zijn werkloos. In totaal was in november 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, oftewel 606 duizend mensen. Dat zijn er vrijwel evenveel als drie maanden geleden. Dit meldt CBS.

UWV: Iets meer WW-uitkeringen

November 2015 telde 427 duizend lopende WW-uitkeringen, 6 duizend meer dan in oktober en iets meer dan in november vorig jaar. Net als vorige maand was de stijging vooral toe te schrijven aan seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca. Daarnaast is sprake van een administratief effect als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. Omdat jongeren in deze sectoren sterk zijn vertegenwoordigd, is het aantal uitkeringen aan jongeren deze maand relatief sterk toegenomen. Vanuit enkele sectoren, waaronder het onderwijs, nam het aantal WW-uitkeringen af in november.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Meer vrouwen werkloos

Ruim een jaar lang nam het aantal werkende vrouwen toe, maar in de afgelopen drie maanden is het aantal vrouwen in de werkzame beroepsbevolking met 18 duizend gedaald (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden). Tegelijkertijd steeg de werkloosheid onder vrouwen. Sinds begin dit jaar daalde de werkloosheid bij zowel mannen als vrouwen. Vanaf augustus vertoont het aandeel werkloze vrouwen in de beroepsbevolking echter een stijgende lijn.

In november was 7,4 procent van de vrouwen werkloos ten opzichte van 7,1 procent in augustus. Bij mannen lag het aandeel werklozen, met 6,3 procent, in november juist lager dan drie maanden eerder.

Werkloosheidspercentage (seizoensgecorrigeerd)

8,3 miljoen mensen met betaald werk

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In november had 65,3 procent van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Daarnaast waren er 606 duizend mensen werkloos. De werkloosheid steeg in de afgelopen drie maanden met gemiddeld duizend personen per maand. Van februari tot en met juli daalde de werkloosheid nog.

De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar behoren niet tot de beroepsbevolking: zij hadden geen baan en waren niet op zoek of niet direct beschikbaar. Binnen deze groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

UWV: Minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren en aan mannen in 2015

UWV verstrekte tot en met november dit jaar 522 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 4,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan jongeren tot 25 jaar werden bijna 14 procent minder nieuwe uitkeringen verstrekt en aan mannen 8 procent minder dan vorig jaar. Alleen onder 55-plussers steeg het aantal nieuwe uitkeringen. UWV ziet vanuit de meeste sectoren een daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Uitzondering zijn de sectoren vervoer en opslag, grootwinkelbedrijf en zorg en welzijn, waar het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar flink toenam.