Investeringen groeien minder hard

© ANP

In oktober 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,9 procent groter dan in oktober 2014, meldt CBS. De stijging is kleiner dan een maand eerder.  Dat komt doordat de investeringen in woningen minder sterk groeiden en de investeringen in infrastructuur krompen. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in december even gunstig als in oktober.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Oktober 2015 heeft een werkdag minder dan oktober 2014.

Investeringen in materiele activa (volume)

Vooral meer geïnvesteerd in woningen en personenauto’s

Net als in de voorgaande maanden is vooral meer in woningen geïnvesteerd. Wel was de stijging in oktober kleiner. De investeringen in personenauto’s waren wel weer aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Dat kan samenhangen met de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s in 2016. Om nog te profiteren van een lagere bijtelling hebben zakelijke rijders mogelijk de aanschaf van een personenauto naar voren gehaald.

Daarentegen krompen de investeringen in infrastructuur behoorlijk. Ook de investeringen in machines  waren in oktober lager dan een jaar eerder.

Omstandigheden investeringen in december net zo gunstig

De omstandigheden voor investeringen zijn in december per saldo net zo gunstig als in oktober volgens de CBS Investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis was in de radar van december groter dan in die van oktober. Daarentegen was de groei van de export op jaarbasis kleiner en waren de ondernemers in de industrie minder positief over de orderportefeuille.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.