Milieurekeningen

Milieu en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Economische groei kan ten koste gaan van het milieu door bijvoorbeeld uitputting van grondstoffen en het verlies aan milieukwaliteit. Grondstoffen als aardolie, ijzererts, maar ook biologische hulpbronnen als vis en hout worden op grote schaal aan het milieu onttrokken. Daarnaast brengen productie en consumptie van goederen en diensten verschillende typen milieudruk met zich mee, zoals emissies naar water en lucht. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken de milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op de themapagina Natuur en milieu van de CBS-website en van de definities uit het Kyotoprotocol. Een uitgebreidere toelichting is te vinden bij onderzoeksmethoden.

Nieuws


Cijfers

Verdieping


Publicaties