Inkomen van tweeverdieners: hoeveel beide partners (willen) bijdragen

Referenties

Brakel, M. van den, K. Gidding en B. Huynen (2018). Financiële situatie van een- en tweeverdieners. Statistische Trends, augustus.

Brakel, M. van den, D. Herbers en K. Arts (2020). Financiële gevolgen van echtscheiding. Statistische Trends, juli.

Brakel, M. van den, K. Arts en D. Herbers (2021). Financiële gevolgen van verweduwing. Statistische Trends, april.

CBS (2022). Emancipatiemonitor 2022.

CBS (2023). Verdeling werk en zorg tussen vaders en moeders vaak anders dan gewenst. CBS-nieuwsbericht, 8 maart.

Glijn, R., N. Kooiman en R. van Gaalen (2023). Voorsorteren op gezinsleven? Al vóór de komst van kinderen van voltijd naar deeltijd. Statistische Trends, april.

Jongen, E. en R. Schulenberg (2023). Deeltijdwerkers hebben meestal al een lage marginale druk. ESB, 108(4821), 19 mei.

Kok, E. (2018). De rol van gender in de verdeling van mantelzorgtaken. Master Thesis Universiteit Utrecht.

Movisie (2023). Genderverschillen in combineren mantelzorg en werk. Factsheet, januari. www.movisie.nl.

NOS (2023). Vrouw meer werken, man meer zorgen? Overheid begint campagne. 27 maart.

OCW (2022). Emancipatie: een opdracht voor ons allen. Emancipatienota 2022-2025. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 18 november.

Portegijs, W. (2018). Ons geld; Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Portegijs, W. (2022). Eens deeltijd, altijd deeltijd. Waarom vrouwen in deeltijd blijven werken als ze ‘uit’ de kleine kinderen zijn. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ven, Y. van de en J. van Dijk (2023). De belastingen op arbeid zijn complex, onrechtvaardig en belemmeren méér werken. ESB, 108(4821), 19 mei.

Volkskrant (2023). Er staat veel druk op parttimers om meer uren te maken, maar ‘de hele samenleving is ingericht op vrouwen met een deeltijdbaan’. 21 maart.