Auteur: Marion van den Brakel

Inkomen van tweeverdieners: hoeveel beide partners (willen) bijdragen

Over deze publicatie

Nederland telt ruim 2,4 miljoen tweeverdienersparen. Bij de meesten werkt de ene partner voltijds en de ander deeltijds. Deeltijdwerkers zijn momenteel onderwerp van maatschappelijke discussie: zij zouden meer moeten gaan werken om de grote personeelstekorten te reduceren. De ogen zijn daarbij vooral gericht op vrouwen, die doorgaans deeltijds werken. Ook de emancipatiepolitiek wil de arbeidsduur van vrouwen verhogen, zodat zij financieel onafhankelijker worden van hun partner en op eigen benen kunnen staan als het inkomen van de partner wegvalt. De meeste vrouwen zouden onder voorwaarden meer willen werken. Vooral als het huishoudensinkomen niet meer genoeg zou zijn om te leven zoals men gewend is, denken vrouwen erover na om meer te gaan werken. Maar zijn er voor vrouwen uit tweeverdienersparen financiële drijfveren om meer te gaan werken? Centraal in dit artikel staat de vraag hoeveel de partners uit werkende stellen willen bijdragen aan het gezamenlijke inkomen en of dit in de praktijk ook zo gebeurt.