Auteur: Rosa Glijn*, Niels Kooiman, Ruben van Gaalen

Voorsorteren op gezinsleven?

Al vóór de komst van kinderen van voltijd naar deeltijd

Over deze publicatie

Vrouwen hebben net als mannen meestal betaald werk, maar ze werken wel veel vaker dan mannen in deeltijd. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre vrouwen als anticipatie op het eventueel krijgen van kinderen al minder gaan werken. Daartoe werden mannen en vrouwen die tussen 2006 en 2008 het mbo, hbo of wo verlieten met een diploma, tot negen jaar na hun afstuderen gevolgd op de arbeidsmarkt . Uit de analyse bleek dat vrouwen een jaar na uitstroom uit het onderwijs al significant vaker in deeltijd werkten dan mannen. Ook stapten vrouwen die voltijds werkten vaker dan mannen over naar een deeltijdbaan. Daarnaast bleek dat werkende, kinderloze vrouwen met een partner vaker een deeltijdbaan hadden dan vergelijkbare vrouwen die niet samenwoonden. Bij mannen was dat juist omgekeerd: mannen die samenwoonden zonder kinderen gingen minder vaak van een voltijdbaan naar een deeltijdbaan dan alleenstaande mannen.

* Master student Sociologie UvA