Auteur: Marion van den Brakel, Koos Arts, Daniël Herbers

Financiële gevolgen van verweduwing

Over deze publicatie

Bij verweduwing stijgt het persoonlijk inkomen, vooral door nabestaandenpensioen. Alleen bij weduwen tot de AOW-leeftijd uit dit zich niet in een koopkrachtverbetering: het weggevallen inkomen van hun partner slaat ondanks een eventueel nabestaandenpensioen een groot gat in hun portemonnee. Tegelijkertijd wordt het vermogen van mensen die voor de AOW-leeftijd verweduwen ruim anderhalf keer zo groot, terwijl dat van oudere weduwen en weduwnaars slinkt. Dat komt vooral doordat jonger verweduwde eigenwoningbezitters hun hypotheekschuld (deels) aflossen met een overlijdensrisicoverzekering. Oudere weduwen en weduwnaars hebben doorgaans geen of weinig hypotheekschuld meer. Bij hen zit de vermogenskrimp in de spaartegoeden.