De inkomenssituatie na een scheiding

Referenties

Bakker, B. F. M., J. van Rooijen en L. van Toor (2014). The system of social statistical datasets of Statistics Netherlands: an integral approach to the production of register-based social statistics. Journal of the International Association for Official Statistics, 30, 1-14.

Bouman, A. M. (2004). Financiële gevolgen van echtscheiding voor man en vrouw. Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004 (PDF). https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2004/23/financiele-gevolgen-van-echtscheiding-voor-man-en-vrouw

Brakel, M. van den, en K. Arts (2017). Trends in de financiële gevolgen van echtscheiding voor man en vrouw. Sociaaleconomische trends 2017/03. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/08/trends-in-de-financiele-gevolgen-van-een-echtscheiding

Brakel, M. van den, D. Herbers en K. Arts (2020). Financiële gevolgen van een echtscheiding. Statistische Trends, juli. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/financiele-gevolgen-van-echtscheiding

CBS m/v-stat (2020). Inkomen en economische zelfstandigheid; persoonskenmerken. Geraadpleegd op 21 april 2021 via https://mvstat.cbs.nl/#/MVstat/nl/dataset/26018NED/table?dl=51544

CBS (2020). Materiële Welvaart in Nederland 2020. https://longreads.cbs.nl/materiele-welvaart-in-nederland-2020/inkomen-van-huishoudens/

CBS/SCP (2020). Emancipatiemonitor 2020. https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/50/emancipatiemonitor-2020

CBS StatLine (2021a). Huwelijksontbindingen: door echtscheiding en door overlijden. Geraadpleegd 9 september 2021 via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?fromstatweb

CBS StatLine (2021b). Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken. Geraadpleegd 28 april 2021 via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83932NED/table?dl=51AF3

CBS StatLine (2021c). Welvaart van personen; kerncijfers. Geraadpleegd op 21 april 2021 via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83740NED/table?dl=5154C

Gaalen, R. van en N. Kooiman (2021). Hoge scheidingskans onder lager opgeleiden met een laag inkomen. Demos 37(2), pp. 5-7. https://nidi.nl/demos/hoge-scheidingskans-onder-lager-opgeleiden-met-een-laag-inkomen/

Kalmijn, M. en J. de Vries (2008). Levensloopveranderingen in inkomen. De rol van partnerschaps- en ouderschapstransities bekeken met gegevens uit belastingen. In: Mens & Maatschappij, jaargang 83, nr. 2.

Kooiman, N. (2021). De woonsituatie na een scheiding. Statistische Trends, september. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/de-woonsituatie-na-een-scheiding

Wiel, R. van der, en N. Kooiman (2019). Children of separated parents: registered versus reported place of residence. CBS-paper, mei.

Wijk, M. van, C. Brand en L. Verkooijen (2021). De arbeidsmarktsituatie na een scheiding. Statistische Trends, september. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/de-arbeidsmarktsituatie-na-een-scheiding

Wobma, E. en A. de Graaf (2010). Scheiden en weer samenwonen. Bevolkingstrends, maart 2010. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2010/10/scheiden-en-weer-samenwonen