Auteur: Marcel van Wijk, Charlotte Brand, Lona Verkooijen

De arbeidsmarktsituatie na een scheiding

Over deze publicatie

Een scheiding heeft vooral impact op de arbeidspositie van vrouwen. Met name oudere moeders gaan meer uren per week werken. En het zijn ook vooral vrouwen die rond een scheiding beginnen of juist stoppen met werken. In de vijf jaren na scheiding werken steeds meer gescheiden vrouwen vergeleken met hun samengebleven seksegenoten. Gescheiden mannen blijven juist hierop achter. Mannen gaan rond de scheiding vaak korter werken, maar dit effect verdwijnt na verloop van tijd. Wie hoogopgeleid is of na de scheiding weer een partner heeft, heeft doorgaans vaker werk dan degenen die zonder relatie blijven.

Dit artikel maakt deel uit van een drieluik over scheiden. Gelijktijdig worden artikelen gepubliceerd over de inkomenssituatie (Van den Brakel en Herbers, 2021) en de woonsituatie (Kooiman, 2021). Later dit jaar verschijnt nog een studie naar de arbeidsomstandigheden, beleving en gezondheid van gescheiden personen.