Zoekresultaten

61 resultaten voor keyword:koopkracht
61 resultaten voor keyword:koopkracht

Pagina 1 van 3

Artikelen
Artikelen

Inkomen en koopkracht van weduwen en weduwnaars

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007

Artikelen
Artikelen

Gepensioneerden naar hoogte aanvullend inkomen, 2018

Aantal gepensioneerden naar hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW waarvoor de koopkrachtontwikkeling in 2018 is vastgesteld

Cijfers

Koopkracht werkend Nederland

Onderzoekstoelichting over de koopkracht van werkend Nederland en verschillen die er zijn bij uitsplitsen naar vervoermiddelgebruik voor werkgerelateerde verplaatsingen. Opdrachtgever: Interbest B.V.

Artikelen
Artikelen
Publicaties

Financiële gevolgen van verweduwing

Centraal in dit artikel staat de vraag hoe de inkomens- en vermogenspositie van mensen verandert bij het verlies van de partner, en wat de ontwikkelingen tot 2020 hierin waren.

Publicaties

Inkomenseffecten van de belastingherziening 2001

Sociaal-economische Trends, 3e kwartaal 2005

Artikelen

Koopkracht in 2012 opnieuw lager

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2012 met 1 procent afgenomen. Ook in 2010 en 2011 was er sprake van koopkrachtverlies, maar toen bleef dit beperkt tot respectievelijk 0,5 en 0,8...

Artikelen
Artikelen

Purchasing power of the working population in the Netherlands (Dutch only)

Research description of the purchasing power of the working population in the Netherlands and differences after the breakdown by transport mode used for work-related trips. Commissioned by: Interbest...

Artikelen

Koopkrachtontwikkeling per geboortecohort

Maatwerktabellen Koopkrachtontwikkeling per geboortecohort 2001-2014*

Cijfers

Koopkracht en inkomen werkend Nederland

Onderzoekstoelichting over de koopkracht en persoonlijk inkomen van werkend Nederland en verschillen die er zijn bij uitsplitsen naar vervoermiddelgebruik voor werkgerelateerde verplaatsingen....

Cijfers

Koopkracht in 2011 opnieuw gedaald

In 2011 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking met 0,4 procent afgenomen. Ook in 2010 daalde de koopkracht. Het koopkrachtverlies bedroeg toen 0,6 procent.

Artikelen

Armoede in 2011 sterk toegenomen

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2012. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de...

Artikelen

Ruim 1 procent meer koopkracht in 2019

De koopkracht van de Nederlandse bevolking was in 2019 1,3 procent groter dan in 2018. Daarmee steeg de koopkracht meer dan in de voorgaande twee jaren.

Artikelen

Koopkracht groeide 0,3 procent in 2018

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2018 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van 2017, de laagste groei na 2013.

Artikelen

Koopkracht groeit met 2,2 procent in coronajaar 2020

In 2020 groeide de koopkracht met 2,2 procent in doorsnee, de hoogste groei sinds 2016. Voor werknemers steeg de koopkracht het meest, met 4,3 procent.

Artikelen

Koopkracht sinds 1977 met bijna 60 procent gestegen

In de periode 1977–2020 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking per saldo met 58 procent toegenomen. De grootste vooruitgang vond plaats in de jaren 1999–2009 (22 procent). Door de economische...

Artikelen

Meer koopkracht voor lage inkomens Sint Eustatius in 2018

De koopkracht in 2018 is voor Sint Eustatius opnieuw gestegen. In doorsnee ging de bevolking er 2 procent op vooruit ten opzichte van 2017. De koopkracht van inwoners van Bonaire en Saba daalde ten...

Artikelen

Koopkracht stijgt fors in 2006 en 2007

Na een lichte daling in 2005, is de koopkracht in 2006 en 2007 fors gestegen. Het zijn de hoogste stijgingen sinds 2001.

Artikelen