Auteur: Marion van den Brakel, Daniël Herbers

De inkomenssituatie na een scheiding

Over deze publicatie

Bij vrouwen die in 2014 scheidden, nam in de vijf jaren na de scheiding het aandeel economisch zelfstandigen fors toe. Dit kwam vooral doordat degenen die minder dan het bijstandsniveau van een alleenstaande verdienden meer uren gingen werken. Onder gescheiden mannen was de economische zelfstandigheid hoger dan bij de vrouwen, maar veranderde na de scheiding weinig. Vlak na de scheiding viel bij vrouwen de gemiddelde koopkracht flink terug, terwijl die bij mannen verder steeg. In de jaren daarna groeide de koopkracht bij de gescheiden vrouwen echter sterker dan bij de mannen. Behalve de toegenomen economische zelfstandigheid speelde daarbij ook een rol dat een deel van de gescheiden vrouwen opnieuw ging samenwonen wat een positief effect had op hun koopkracht. Vijf jaar na de scheiding ligt alleen de gemiddelde koopkracht van vrouwen zonder nieuwe partner nog onder het niveau van voor de scheiding.

Dit artikel maakt deel uit van een drieluik over scheiden. Gelijktijdig worden artikelen gepubliceerd over de arbeidsmarktsituatie en de woonsituatie na een scheiding. In het najaar van 2021 verschijnt nog een studie naar de arbeidsomstandigheden, beleving en gezondheid van gescheiden personen.