Auteur: Niels Kooiman

De woonsituatie na een scheiding

Over deze publicatie

Na een scheiding vallen veel mensen vanuit een koopwoning terug op de huursector en verhuizen naar een kleinere en goedkopere woning. De achterstand is langdurig. Ook vijf jaar later wonen bovengemiddeld veel gescheiden mensen in een kleinere woning in de huursector. Daarnaast verhuizen gescheiden mensen ook jaren later nog relatief vaak. De teruggang in de woonsituatie is sterker bij vrouwen dan bij mannen, vooral omdat vrouwen direct bij de scheiding vaker de gezamenlijke woning verlaten. Dit heeft grotendeels te maken met hun zwakkere inkomenspositie. Mannen en vrouwen die gaan samenwonen met een nieuwe partner zetten doorgaans weer stappen voorwaarts in hun woonsituatie.

Dit artikel maakt deel uit van een drieluik over scheiden. Gelijktijdig worden artikelen gepubliceerd over de arbeidsmarktsituatie (Van Wijk et al., 2021) en de inkomenssituatie (Van den Brakel en Herbers, 2021). Verderop in 2021 verschijnt nog een studie naar de arbeidsomstandigheden, beleving en gezondheid van gescheiden personen.