Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:scheidingen
18 resultaten voor keyword:scheidingen

Ruim een half miljoen minderjarigen in complexe gezinsverbanden

In 2017 hadden ruim een half miljoen (527 duizend) kinderen jonger dan 18 jaar minstens één stiefouder, stiefbroer of –zus of halfbroer of -zus.

Artikelen

Gescheiden Statushouders

Syrische en andere statushouders geïmmigreerd tussen 2010 tot en met 2018 met hun jaar van scheiding.

Cijfers

De arbeidsmarktsituatie na een scheiding

In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de arbeidsmarktpositie van mannen en vrouwen verandert na een scheiding.

Publicaties

Arbeidsomstandigheden na scheiding

In deze studie is onderzocht of er een samenhang bestaat tussen echtscheiding en zoekgedrag op de arbeidsmarkt enerzijds en echtscheiding en (buitengewone) arbeidsomstandigheden, arbeidsbeleving en...

Publicaties

Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand

Tabellenset met kenmerken van personen met een toevoeging voor scheidingsgerelateerde gesubsidieerde rechtsbijstand in 2018 en van in 2018 en 2019 gescheiden personen zonder toevoeging.

Cijfers

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Steeds minder echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. Steeds meer stellen wonen echter ongehuwd samen, ook als ze kinderen krijgen. Het aandeel ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind...

Artikelen

Samenwonende twintigers gaan wat vaker uit elkaar

Twintigers wonen minder vaak samen. 24- tot 30-jarigen die wel (on)gehuwd samenwonen gaan wat vaker uit elkaar. De scheidingskans van twintigers met een tijdelijk arbeidscontract is hoger dan van...

Artikelen

Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019

In de tabellen wordt weergegeven in hoeveel procent van de huishoudens, waar de samenwoonrelatie tussen de ouders wel of niet is beëindigd, jeugdzorg wordt ontvangen op meerdere momenten rondom een...

Cijfers

Trends in (echt)scheidingen

In dit artikel wordt onder meer onderzocht of de echtscheidingskans van recent gesloten huwelijk is gedaald ten opzichte van huwelijken die in eerdere periodes werden gesloten. Ook wordt gekeken of...

Publicaties

De inkomenssituatie na een scheiding

Een vergelijking van de ontwikkeling van de economische zelfstandigheid en koopkracht tussen vrouwen en mannen die in 2014 gingen scheiden en degenen die samenbleven met dezelfde partner.

Publicaties

Vaker andere arbeidsomstandigheden bij gescheiden personen

Werkenden die zijn gescheiden werken vaker buiten kantooruren of in een flexibele arbeidsrelatie dan werkenden die bij elkaar wonen. Gescheiden werknemers zijn bovendien vaker ziek.

Artikelen

Vrouwen lopen na scheiding steeds minder risico op armoede

Van vrouwen die in 2017 zijn gescheiden, had 17 procent een jaar na de scheiding een inkomen onder de lage-inkomensgrens, van de gescheiden mannen was dat 7 procent

Artikelen

Gemiddelde koopkracht vrouwen 5 jaar na scheiding vijfde lager dan mannen

Na een scheiding valt de gemiddelde koopkracht van vrouwen aanzienlijk terug, terwijl deze bij mannen enigszins toeneemt. Wel stijgt de gemiddelde koopkracht van vrouwen in de vijf jaar na de...

Artikelen

Iets meer kinderen maakten scheiding mee

In 2019 maakte 1,5 procent van alle minderjarige kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gingen. Dat waren bijna 49 duizend kinderen, 6,5 duizend meer dan in 1999. Het aantal kinderen dat een...

Artikelen

Kinderen die scheiding ouders meemaakten, 1999, 2009, 2019

Deze publicatie bevat gegevens over minderjarige kinderen die een scheiding van hun juridische ouders meemaakten in 1999, 2009 of 2019, naar leeftijd, naar al dan niet gehuwd zijn van de ouders en...

Cijfers

Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar

Huidige samenwonende twintigers scheiden wat vaker dan twintigers van eerdere generaties. Voor ongehuwde twintigers geldt dat in sterkere mate dan voor gehuwde. Twintigers met een flexibele...

Publicaties

20 jaar na invoering homohuwelijk 20 duizend homo-echtparen in Nederland

Begin 2021 telde Nederland 20 duizend homo-echtparen. Ruim 19 duizend mannen en bijna 21 duizend vrouwen zijn getrouwd met iemand van hetzelfde geslacht. Hiervan zijn ruim 1,4 duizend mannen en 1,1...

Artikelen