Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie

Referenties

ABN AMRO (2019). Oost west, thuis best. Special: Arbeidsmigratie. Economisch Bureau & Sector research. 

Bonten, J.M. (2020). Covid-19: hoe betrouwbaar zijn sneltesten? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Nieuws, 7 oktober 2020. 

CBG (6 januari 2021). Tweede coronavaccin goedgekeurd voor Nederland en Europa

CBS (2020a). Welvaart in coronatijd

CBS (2020b). Wat zijn de economische gevolgen van corona? Dossier. 

CBS (2020c). Statistiek Migratiemotieven

CBS StatLine (2020a). Asielverzoeken; internationaal.

CBS StatLine (2020b). Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte.

CBS StatLine (2020c). Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens).

CBS StatLine (2020d). Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond.

CBS StatLine (2020e). Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd.

CBS StatLine (2020f).Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie.

CBS StatLine (2020g). Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

CPB (2020a). Macro Economische Verkenning (MEV) 2021.

CPB (2020b). Langdurige effecten van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt. CPB coronapublicatie, augustus 2020. 

CPB (2020c). Blijvende economische schade van de coronacrisis. CPB coronapublicatie, augustus 2020. 

CPC (2015). Evaluation of existing migration forecasting methods and models

Duin, C. van, L. Stoeldraijer en H. Nicolaas (2018). Bevolkingsprognose 2017–2060: veronderstellingen migratie. Statistische Trends, 18 oktober 2018. 

IND (2018). Kroaten per 1 juli vrij op arbeidsmarkt. Nieuwsbericht 2 juli 2018. 

IND (2020). Turkse burgers en hun gezinsleden

Ipsos (6 januari 2021). Nederlanders over de coronavaccinatie

Nicolaas, H. & Sprangers, A. (2006). Internationale migratie: Nederland in een Europese context. Mens en Maatschappij.

NIDI en CBS (2020). Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs. Deelrapport Verkenning Bevolking 2050. 7 juli 2020. 

OECD. (2009). The Future of International Migration to OECD Countries

OECD (2020). Tackling coronavirus (COVID‑19) Contributing to a global effort

Office for National Statistics (2017). Migration since the Brexit vote: what's changed in six charts

Our World in Data (2021). Coronavirus (COVID-19) Vaccinations

Rijksoverheid (2021). Vaccinatiestrategie, Flowchart

Stoeldraijer, L., C. van Duin en C. Huisman (2017). Bevolkingsprognose 2017–2060: 18,4 miljoen inwoners in 2060. Statistische Trends, 19 december 2017. 

Stoeldraijer, L., C. van Duin en C. Huisman (2019). Kernprognose 2019–2060: 19 miljoen inwoners in 2039. Statistisch Trends, 17 december 2019. 

Stoeldraijer, L., de Regt, S., van Duin, C., Huisman, C. en S. te Riele (2020). Bevolkingsprognose 2020-2070: Bevolking groeit langzamer door corona. Statistische Trends, 16 december 2020. 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020). Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving