Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft de resultaten van de nieuwe Kernprognose van het CBS. Volgens deze prognose groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.
In dit artikel is de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2019 en 2060 volgens de Kernprognose 2019–2060 beschreven. Deze prognose is een tweede update van de Bevolkingsprognose 2017–2060, die in december 2017 werd gepubliceerd. De eerste update, de Kernprognose 2018-2060, werd eind 2018 uitgebracht. In de nieuwe Kernprognose zijn de veronderstellingen voor geboorte, migratie en sterfte geactualiseerd. De bijstellingen in de nieuwe Kernprognose zijn vergeleken met de prognose uit 2018. Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. De verwachte bevolkingsomvang in 2060 is 931 duizend groter dan volgens de prognose uit 2018. Dit is met name het gevolg van aangepaste veronderstellingen voor de migratie.