Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:arbeidsmigratie
15 resultaten voor keyword:arbeidsmigratie

Werknemers uit de EU-27 en EU-11 naar werksector, 2021

Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland, die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector. Het betreft personen met een...

Cijfers

Vooral minder immigranten van buiten de EU in 2020

In 2020 kwamen 171 duizend immigranten naar Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hadden, 44 duizend minder dan in 2019. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of...

Artikelen

Indiase immigranten werken in ons land vooral in de IT-sector

Het aantal immigranten uit India is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Artikelen

Arbeidsmigranten in Nederland

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

Publicaties

Eerste generatie migranten in de bouw, 2020

Tabel over de herkomst van werknemers en zelfstandig ondernemers uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), actief in de bouwnijverheid, bepaald voor december 2020.

Cijfers

Migrantenmonitor 2020

De Migrantenmonitor gaat over migranten in Nederland die afkomstig zijn uit (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU), exclusief Nederland.

Cijfers

Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie

Dit artikel beschrijft de gebruikte veronderstellingen voor de internationale immigratie in de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020

De populatie van dit onderzoek bestaat uit de banen van personen geboren in het buitenland die werknemer zijn in Nederland en die tussen de 18 en 75 jaar oud zijn, voor het jaar 2020.

Cijfers

Migrantenmonitor 2019

Migrantenmonitor, over migranten in Nederland die afkomstig zijn uit (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU). Om hoeveel personen het gaat en of zij hier werken (en zo ja, in welke regio en...

Cijfers

In vergelijking met EU-landen relatief weinig internationale kenniswerkers

Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese landen is dat...

Artikelen

Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA

Dashboard met cijfers op gebied van arbeidsmigratie van personen met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA. Aandacht voor migratiemotief, migratieregeling, naturalisatie, nationaliteit,...

Cijfers

Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Cijfers

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Cijfers

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een niet EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiemotief en sociaaleconomische categorie

Cijfers