Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:arbeidsmigratie
14 resultaten voor keyword:arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten niet-EU/EFTA naar jaar van immigratie

Cijfers over arbeidsmigranten naar nationaliteit, jaar van immigratie, bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Migrantenmonitor 2021 en 2022

De Migrantenmonitor gaat over migranten in Nederland geboren in het buitenland. SZW wil weten om hoeveel personen het gaat en of zij hier werken (en in welke regio en sector), studeren en/of een...

Cijfers

Nederlandse taalvaardigheid van migranten en hun positie op de arbeidsmarkt

De Nederlandse taalvaardigheid van immigranten blijkt positief samen te hangen met het hebben van betaald werk. De taalvaardigheid hangt ook enigszins samen met de verschillen in arbeidspositie die...

Publicaties

Opnieuw meer Oekraïense vluchtelingen in loondienst

Het aandeel werknemers onder vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in Nederland is dit jaar verder toegenomen. Op 1 mei 2023 had de helft van de circa 68 duizend vluchtelingen tussen de 15 en...

Artikelen

Toename aantal immigranten in 2022 vooral door oorlog Oekraïne

In 2022 kwamen 403 duizend immigranten naar Nederland, 151 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Arbeidsmigrant van buiten de EU vaak een mannelijke kennismigrant

Eind 2021 woonden 87 duizend arbeidsmigranten afkomstig van buiten de Europese Unie in Nederland. Deze groep bestond voor een groot deel uit mannen en was relatief jong.

Artikelen

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een niet EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiemotief en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Cijfers

Vooral minder immigranten van buiten de EU in 2020

In 2020 kwamen 171 duizend immigranten naar Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hadden, 44 duizend minder dan in 2019. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie

Dit artikel beschrijft de gebruikte veronderstellingen voor de internationale immigratie in de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Indiase immigranten werken in ons land vooral in de IT-sector

Het aantal immigranten uit India is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Artikelen

In vergelijking met EU-landen relatief weinig internationale kenniswerkers

Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese landen is dat...

Artikelen

Arbeidsmigranten in Nederland

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

Publicaties