Auteur: Dr. B. Klijs (gehele publicatie), Prof. Dr. W. Smits (hoofdstuk 4.3)

Monitor online platformen 2022

Cijfermatig inzicht in de kenmerken en ontwikkeling van online platformen in Nederland

Over deze publicatie

Online platformen zijn websites of apps die bemiddelen in de uitwisseling van goederen, diensten of informatie. Bekende voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Marktplaats en Werkspot. In korte tijd hebben online platformen een belangrijke positie verworven in economie en maatschappij. Ze hebben de manier waarop we werken, winkelen, communiceren, boodschappen doen, of eten bestellen sterk veranderd.

De opkomst van online platformen biedt kansen, maar geeft ook uitdagingen. Om de kansen te benutten en de uitdagingen in banen te leiden zijn cijfers over de stand van zaken rond platformen essentieel. De monitor online platformen geeft deze cijfers. In deze versie van de monitor wordt ingegaan op de demografie van online platformen, de ontwikkeling over de afgelopen jaren van de omzet, werkgelegenheid en platformwerk, en de verkoop door bedrijven via online platformen. Het gebruik van Coronasteunmaatregelen door online platformen komt aan bod. Ook wordt ingegaan op transparantie en de zorg voor kwaliteit door online platformen.