Achtergrondkenmerken van jongeren met jeugdzorg

Bijlage 2. Referenties

De sociale omgeving van jeugdzorgjongeren 2017, 10 januari 2020, CBS

Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire, 1 november 2022, CBS

Jeugdhulp 2022, 23 april 2023, CBS

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2022, 23 april 2023, CBS

Voorspelmodel voor jeugdhulp in Den haag, 1 maart 2022, CBS

Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2, 3 maart 2022, CBS

Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven, 18 augustus 2020, CBS

Instroom naar jeugdhulp in de gemeente Heerlen 2015 , 9 juli 2019, CBS