Auteur: Veronique Verhees, Manon Joosten, Lydia Geijtenbeek, Femke Hitzert, Gino Dingena, Niky van Geffen

Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven

Over deze publicatie

Binnen de jeugdzorg is preventie belangrijk. Allereerst omdat daarmee veel leed voorkomen kan worden. Daarnaast kan preventie leiden tot een kostenbesparing; als er door een succesvolle preventieve maatregel minder jeugdigen instromen in een jeugdhulptraject, spaar je daarmee de kosten van die trajecten uit. Om deze ambities te realiseren heeft de gemeente Eindhoven meer inzicht nodig over jeugdigen met een verhoogd risico om in te stromen naar de jeugdhulp, nog voordat ze daadwerkelijk instromen.

Hiertoe heeft het CBS/UDC Eindhoven middels een classificatieboom-algoritme de patronen van instroom naar jeugdhulp in Eindhoven geanalyseerd. Dit algoritme bekijkt alle vooraf bepaalde achtergrondkenmerken van jeugdigen en hun ouders, en berekent welk kenmerk het beste groepen met veel of juist weinig instromers onderscheidt.
Het resultaat is een achttal hoog-instroomprofielen en vier laag-instroomprofielen.