Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

Kwantitatief onderzoek naar kinderbeschermingsmaatregelen bij kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire

Over deze publicatie

Op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) heeft het CBS onderzocht of gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire disproportioneel in aanraking zijn gekomen met kinderbeschermingsmaatregelen.

Hiervoor is gekeken naar integraal behandelde gedupeerden die tussen 2012 en 2018 gedupeerd zijn geraakt. De groep gedupeerden is eerst vergeleken met een brede vergelijkingsgroep. Deze bestaat uit huishoudens die in dezelfde periode kinderopvangtoeslag gebruikt hebben als gedupeerden, maar niet gedupeerd zijn geraakt. Uit deze vergelijking blijkt dat gedupeerden voor dupering vaker te maken kregen met kinderbeschermingsmaatregelen in het gezin.

De brede vergelijkingsgroep bevat ook gezinnen die op relevante kenmerken afwijken van de groep gedupeerde huishoudens en daardoor al een andere kans hadden om in aanraking te komen met een kinderbeschermingsmaatregel, los van de toeslagenaffaire. Daarom is in een tweede stap een smalle vergelijkingsgroep samengesteld die op relevante achtergrondkenmerken lijkt op de groep gedupeerde huishoudens, maar die niet gedupeerd is. Hierdoor kan het (mogelijke) effect van dupering in kaart gebracht worden. Er is in dit onderzoek geen bewijs gevonden dat gedupeerden als gevolg van dupering extra vaak in aanraking zijn gekomen met kinderbeschermingsmaatregelen.