Instroom naar jeugdhulp in de gemeente Heerlen, 2015

kinderen lopend op straat aan de hand van de moeder
© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.
Welke jeugdigen hebben een grote kans om in te stromen naar jeugdhulp? Om deze vraag te beantwoorden heeft het CBS een onderzoek gedaan naar de instroom van jeugdigen naar jeugdhulp in 2015, op basis van kenmerken op 1 januari 2015. Hier voor is een classificatieboom-analyse gebruikt. Hieruit komen vijf groepen jeugdigen naar voren waarbij de kans op instroom duidelijk hoger is dan gemiddeld, en vier groepen waarbinnen deze kans juist laag is. Voor elk van deze groepen is in kaart gebracht hoe vaak en waar ze voorkomen binnen de gemeente Heerlen, en om wat voor jeugdigen het gaat. Opdrachtgever: gemeente Heerlen.