Zoekresultaten

96 resultaten voor keyword:jeugdbescherming
96 resultaten voor keyword:jeugdbescherming

Pagina 1 van 4

Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Cijfers

Bijna een kwart miljoen jongeren in de jeugdzorg

In de eerste drie maanden van 2015 kregen 233 duizend jongeren gemeentelijke jeugdzorg. Het merendeel (85 procent) van de geleverde zorg betreft jeugdhulp. Daarnaast bestaat de jeugdzorg voor 12...

Artikelen

Jeugdhulp na seksueel geweld

Onderzoek voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In hoeveel gevallen vormt seksueel geweld de aanleiding voor jeugdhulp?

Artikelen

Jeugdhulp eerste halfjaar 2016

Rapportage over jongeren die in het eerste halfjaar van 2016 jeugdhulp kregen.

Publicaties

Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming

Jgdbeschermbus: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen, 2015 t/m 2022 (1e halfjaar)

Overig

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2018

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2018.

Cijfers

Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

Terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of -reclassering en het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel naar type...

Cijfers

Verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar 2018.

Cijfers

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Cijfers

Simulaties vernieuwd woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente

Cijfers

Scenario’s voor verbeterd woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Simulaties van enkele scenario’s voor een verbeterd woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, op basis van gegevens over 2015

Cijfers

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2018

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Cijfers

Jeugdhulp met verblijf overig, 1e halfjaar 2017-2020

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf (niet zijnde pleegzorg, gezinsgerichte opvang en gesloten plaatsing) in het eerste halfjaar van de jaren 2017-2020, waarbij de jeugdhulp is geleverd door...

Cijfers

Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2019

Van alle trajecten jeugdhulp die zijn afgesloten in het 2e halfjaar van 2019 wordt per gemeente in beeld gebracht of de betreffende jongere in de periode tot en met 30 juni 2020 opnieuw een...

Cijfers

VOTS naar OTS, 2015-2019

Per jeugdregio en arrondissement wordt voor de jaren 2015 tot en met 2019 in beeld gebracht hoe vaak een voorlopige ondertoezichtstelling wordt opgevolgd door een reguliere ondertoezichtstelling.

Cijfers

Verkenning typering en omvang jeugdzorgaanbieders, 2021

Het CBS heeft een kort vooronderzoek gedaan naar welke informatie is samen te stellen over type en omvang van jeugdzorgaanbieders, op basis van de jaardocumenten maatschappelijke verantwoording over...

Cijfers

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2019

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2019.

Cijfers

Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire

Tussenresultaat van CBS onderzoek naar uithuisplaatsingen bij gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire: tabellenset met kenmerken van (het huishouden van) personen die in de jaren 2012 t/m 2014 of 2016...

Cijfers

Minder jongeren onder toezicht, meer onder voogdij

Eind 2015 stonden 31 duizend jongeren onder toezicht of voogdij. Voogdij komt meer voor, ondertoezichtstelling minder.

Artikelen

In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Ontwikkeling van het aantal jongeren met jeugdzorg tussen 2011 en 2016

Artikelen

428 duizend jongeren in jeugdzorg

Bijna 1 op de 10 jongeren (tot 23 jaar) krijgt in 2018 jeugdzorg. Het aantal jongeren in de jeugdzorg stijgt vanaf 2015

Artikelen

Aantal trajecten in het preventief justitieel kader

Aantal trajecten en jongeren met preventief justitieel kader, 2016 en 1e halfjaar 2017.

Cijfers

Onzekerheidsmarges onderzoek toeslagenaffaire en jeugdbescherming

Achtergronddocument Onzekerheidsmarges onderzoek toeslagenaffaire en jeugdbescherming

Artikelen

Jeugdhulp eerste halfjaar 2015

In deze rapportage en die over Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2015 presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar...

Artikelen

Toeslagenaffaire heeft kans op kinderbeschermingsmaatregel niet vergroot

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire hadden een grotere kans dat een kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst dan niet-gedupeerden, maar dat was ook al zo in het jaar voordat ze...

Artikelen