Auteur: Moniek Coumans, Elise van Muiswinkel
Zingeving

Referenties

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., Aaker, J. L. en Garbinsky, E. N. (2013). Some key differences between a happy life and a meaningful life. Journal of Positive Psychology, 8(6), 505–516. 

Beuningen, J. van, K. van der Houwen en L. Moonen (2014). Measuring well-being. An analysis of different response scales. Geraadpleegd op 2 december 2022.

Beuningen, J. van (2013, 19 december). Meer en beter contact met anderen van belang voor geluk. CBS webmagazine.

Beuningen, J. van (2018). Subjectief welzijn: tevredenheid, zinvolheid en affecten. Statistische trends, december 2018.

Beuningen, J. van, C. Jol en L. Moonen (2015). De persoonlijke welzijnsindex. De ontwikkeling van een index voor subjectief welzijn. CBS aanvullende onderzoeksomschrijving.

Beuningen, J. van en L. Moonen (2013). Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl. Bevolkingstrends Online, april 2013.

CBS (2016, 19 maart). Gezondheid, relaties en werk belangrijker voor geluk dan geld. CBS nieuwsbericht.

CBS (2018, 20 maart). Negen op de tien noemen zichzelf gelukkig. CBS nieuwsbericht.

CBS (2019). Welvaart & welzijn 2019. Geld en gezondheid in de 3e levensfase. Longread. 

CBS (2020). Religie in Nederland. Statistische trends, december 2020.

Coumans, M. (2014). Meer religie, meer welzijn? Bevolkingstrends, juli 2014.

Clark, A. en C. Senik (2011). Is happiness different from flourishing? Cros-country evidence from the ESS, Working paper 2011-04, Parijs: School of Economics.

Deci, E.L., Ryan, R.M. (2006). Hedonia, eudaimonia, and well-being: an introduction. Journal of Happiness Studies, 9, 1-11.

Debats, D. L. H. M. (1996). Meaning in life: psychometric, clinical and phenomenological aspects. s.n.

Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., and Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302.

Diener, E., & Seligman, M.E.P. (2002). Research report: very happy people. American Psychological Society, 13(1), 81-84.

Ensie  (z.d.) Ensie. Geraadpleegd op 10 april 2022.

Huppert, F.A., N. Marks, A. Clark, J. Siegrist, A. Stutzer, J. Vitterso en M. Wahrendorf (2009). Measuring Well-being Across Europe: Description of the ESS Well-being Module and Preliminary Findings, Social Indicators Research, 91, 301-315. https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-008-9346-0

Kahneman, D. en A. Krueger (2006). Developments in the measurement of subjective well-being, The Journal of Economic Perspectives, 20, 3-24.

Krause, N. (2009). Meaning in life and mortality. Journals of Gerontology Series B, 64b(4), 517–527.

Lange, F. de (2007). De woordenschat van ouderdom – Ter inleiding en Hoofdstuk 1 Individualisering van de ouderdom. In: F. de Lange, De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen (pp. 2-31). Zoetermeer, Meinema. 

Lange, F. de (z.d.). Goed oud worden. Bezocht op 22 september 2021.

Martela, F., Ryan, R.M., & Steger, M. F. (2018). Meaningfulness as satisfaction of autonomy, competence, relatedness, and beneficence: comparing the four satisfactions and positive affect as predictors of meaning in life. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 19(5), 1261–1282.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396.

Moonen, L. (2015). Wat is subjectief welzijn? In: L. Moonen (red.) Welzijn in nederland (pp. 13-19). Den Haag/Heerlen/Bonaire. Centraal Bureau voor de Statistiek.

New Economics Foundation (2009). National Accounts of Well-being.

Peppercorn, S. (2019, 26 juli). Why you should stop trying to be happy at work. Harvard Business Review. Geraadpleegd op 18 februari 2021.

Reker, G.T. (2000). Theoretical perspective, dimensions, and measurement of existential meaning. In: Gary T. Reker en Kerry Chamberlain (red.), Exploring existential meaning: optimizing human development across the life span (pp. 39-55). Thousand Oaks, London, New Dehli. Sage Publications. 

Reker, G. T., & Wong, P. T. P. (1988). Aging as an individual process: Toward a theory of personal meaning. In: J. E. Birren & V. L. Bengtson (Eds.), Emergent theories of aging (pp. 214-246). New York: Springer.

Schmeets, H. en J. Arends (2020) Vrijwilligerswerk en welzijn. Statistiche trends, februari 2020.

Schnell, T. (2009). The sources of meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483-499.

Smith, E.E. (2017). De kracht van betekenis. Ten Have.

Veelen, A. van (2018, 20 september). Voor zingeving heb je geen religie nodig. In gesprek met de goeroes van het gewone leven. De Correspondent, Geraadpleegd op 18 februari 2022.

Ventegodt, S., en Merrick, J. (2012). Our search for meaning in life. Ser. Health and human development. Nova Science.

Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64(4), 678–691.