De Persoonlijke Welzijnsindex. De ontwikkeling van een index voor subjectief welzijn

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de Persoonlijke Welzijnsindex door het CBS. Er wordt ingegaan op de doelen van een welzijnsindex en op de criteria waaraan een dergelijke index moet voldoen. Tevens komt het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan de ontwikkelde welzijnsindex aan bod en wordt de gebruikte methode besproken.