Auteur: Dr. B. Klijs
Monitor online platformen 2021

Bijlage

B.1 Online platformen naar type, 2021
Platformen (%)
Goederen38,0
Diensten28,8
Informatie12,3
Communicatie20,9

B.2 Online platformen naar type aanbieder en afnemer, 2021
AanbiedersAfnemersPlatformen (%)
BedrijvenTotaal44,6
BedrijvenBedrijven9,9
BedrijvenHuishoudens of zzp'ers25,9
BedrijvenMix van bedrijven en huishoudens6,7
Huishoudens en zzp'ersTotaal23,0
Huishoudens en zzp'ersHuishoudens en zzp'ers18,9
Non-profit organisatiesTotaal4,4
Mix van bedrijven en huishoudensTotaal28,0
Bij platformen die zich richten op de uitwisseling van goederen of diensten is vaak een duidelijk onderscheid te maken tussen degenen die de goederen of diensten aanbieden (de aanbieders) en degenen die ze afnemen (de afnemers). Bij platformen die zich richten op informatie of communicatie (zoals zoekmachines, dating sites, of sociale media) is dit onderscheid vaak minder duidelijk. Daarom wordt voor deze platformen de term ‘gebruiker’ gehanteerd in dit onderzoek. De cijfers in deze tabel hebben betrekking op platformen waarbij het onderscheid tussen aanbieders en afnemers te maken is. Tabel B.3 gaat over platformen waarbij dit onderscheid niet te maken is.

B.3 Online platformen naar type gebruiker, 2021
Platformen (%)
Bedrijven7,3
Huishoudens en zzp'ers60,0
Non-profit organisaties6,7
Mix van bedrijven en huishoudens26,0
Bij platformen die zich richten op de uitwisseling van goederen of diensten is vaak een duidelijk onderscheid te maken tussen degenen die de goederen of diensten aanbieden (de aanbieders) en degenen die ze afnemen (de afnemers). Bij platformen die zich richten op informatie of communicatie (zoals zoekmachines, dating sites, of sociale media) is dit onderscheid vaak minder duidelijk. Daarom wordt voor deze platformen de term ‘gebruiker’ gehanteerd in dit onderzoek. De cijfers in deze tabel hebben betrekking op deze gebruikers. Tabel B.2 gaat over platformen waarbij het onderscheid tussen aanbieders en afnemers wel te maken is.

B.4 Online platformen naar gebruik van algoritmen, 2021
Platformen (%)
Wel gebruik algoritmen35
Geen gebruik algoritmen65

B.5 Online platformen naar verzameling van gegevens, 2021
Platformen (%)
Gegevens van aanbieders, bij gebruik23,1
Gegevens van aanbieders, bij registratie50,6
Gegevens van afnemers, bij gebruik30,4
Gegevens van afnemers, bij registratie47,7

B.6 Online platformen naar winstgevendheid, 2020
Platformen (%)
Winst36,1
Verlies noch winst14,9
Verlies22,9
Niet commercieel26,2

B.7 Online platformen naar herkomstregio van de gebruikers, 2021
Platformen met aanbieders in herkomstregio (%)Platformen met afnemers in herkomstregio (%)Platformen met gebruikers in herkomstregio (%)
Totaal100100100
100% uit Nederland53,147,331,5
Deels uit het buitenland46,952,768,5
25% of meer uit het buitenland15,113,815,8
50% of meer uit het buitenland9,86,75,5
Deels uit Duitsland, België of Luxemburg43,150,967,8
25% of meer uit Duitsland, België of Luxemburg5,36,74,8
50% of meer uit Duitsland, België of Luxemburg1,10,91,4
Deels uit andere EU landen25,827,147,3
25% of meer uit andere EU landen6,04,01,4
50% of meer uit andere EU landen3,61,61,4
Deels uit landen buiten de EU17,116,931,5
25% of meer uit landen buiten de EU3,31,82,7
50% of meer uit landen buiten de EU2,20,42,1

B.8 Online platformen naar locatie van belangrijkste concurrenten, 2021
Platformen (%)
Nederland93,8
Andere Europese landen23,6
Verenigde Staten17,0
Overige landen4,7
China1,9

B.9 Grootste inkomstenbron, 2021
% van platformen met inkomsten
Commissies op transacties en gebruikersrechten40,1
Advertenties op het online platform17,0
Doorverwijzen naar verkopende websites8,7
Delen of verkopen van data aan/met derden1,1
Andere inkomstenbronnen33,2

B.10 Hoe worden algoritmen ingezet, 2021
Platformen (%)
Koppelen van afnemers en aanbieders59,8
Advertenties richten op doelgroepen30,7
Dataverwerking en analyse30,3
Sturen vraag en aanbod bij fluctuerende vraag17,3
Vaststellen prijs transactie o.b.v. vraag en aanbod11,4
Het aansturen van het werk van aanbieders op het platform9,1
Ontzeggen toegang platform bij slechte beoordeling9,1
Aanbieden van meer of minder werk aan goed of slecht beoordeelde aanbieders7,5
Anders5,9