Auteur: Rik van der Vliet, Jeanine van Wissen-Floris, Lucille Mattijssen, Jeroen Borghuis, Femke Bosman
Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020

11. Literatuur

CBS (2021). CBS draagt bij aan harmonisatie Europees onderzoek naar beroepsbevolking. Geraadpleegd op 8 september 2022.

CBS (2022a). De arbeidsmarkt in cijfers 2021. Geraadpleegd op 8 september 2022.

CBS (2022b). CBS introduceert nieuwe indeling bevolking naar herkomst. Geraadpleegd op 8 september 2022.

Geerdinck, M., L. Geijtenbeek, J. Graham, N. Sluiter en C. Wagner (2012). Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010, CBS, Den Haag. 

Jann, B. (2008). The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models. The Stata Journal, 8(4), 453-479.

Konings, J. (2005). Worden vrouwen gediscrimineerd op de arbeidsmarkt? Een micro-econometrische analyse voor België. Katholieke Universiteit Leuven, Departement Economie.

Malkaoui, I., J. van Wissen-Floris, J. Borghuis, K. Chkalova en M. Bloem (2020). Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2018, CBS, Den Haag.

Mooij, M. de, I. Bottelberghs, M. Goedhuys, J. van den Tillaart en C. Wagner (2010). Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2008, CBS, Den Haag.

Muller, L., J. Floris, D. Verhallen-Schumacher, B. Dankmeyer, K. Chkalova en L. Verschuren (2016). Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2014, CBS, Den Haag.

Muller, L., J. Floris, K. Chkalova, B. Dankmeyer en M. Bloem (2018). Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016, CBS, Den Haag.

Verschuren, L., K. Bakker, B. Dankmeyer, M. de Mooij, M. Schulte en J. van den Tillaart (2014). Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2012, CBS, Den Haag.